Het bestuur

Het bestuur van onze mannenvereniging bestaat uit de volgende personen:

 1e voorzitter

Drs. T.C. Guijt

2e voorzitter

H.J.M. Perdok

secretaris:

A. van Duijvenvoorde

Noorderlicht 51

2221 LX Katwijk 

bogermankatwijk@gmail.com

penningmeester:

C. Vlieland

algemeen adjunct:

B. van der Plas