Shalom I en II

Voor de oudere jeugd organiseert het H.G.J.V. in de wintermaanden op de zaterdagavonden een tweetal jeugdverenigingen voor jongeren van 15 jaar en ouder. Shalom I voor jongeren van 15 – 18 jaar en Shalom voor jongeren van 18 jaar en ouder. Beide verenigingen beginnen om ongeveer 19.30 uur in één van de zalen van het “Maranatha”-centrum aan de Poolster.

In de loop van de jaren zijn dit bloeiende verenigingen geworden waar veel jongeren graag op zaterdagavond naartoe gaan en waar zij op de invulling van het programma zelf een grote invloed hebben. Het eerste gedeelte van de avonden wordt grotendeels ingevuld door het maken van een inleiding over een Bijbels thema en onderwerp. De inleiding wordt verzorgd door één van de leden en na het lezen van de inleiding volgt een leerzame bespreking. Soms wordt er in plaats van een inleiding een bijbelstudie gehouden en dat is zeker niet minder leerzaam. Het tweede gedeelte van avonden is heel verschillend. Dan kan worden gedacht aan het houden van een gezelschapsspel, het behandelen van actuele onderwerpen, het ontvangen van mysterie-gasten, een beroepenavond en ga zo maar door. Absolute toppers zijn ieder seizoen de gezamenlijke avonden van Shalom I en II. Dan worden er sprekers uit het hele land uitgenodigd of wordt er een gezamenlijke buitenavond georganiseerd.

Bij de sprekers kan worden gedacht aan predikanten, maar ook aan allerlei organisaties op kerkelijk- of maatschappelijk gebied. Ook de buitenavonden zijn heel divers. Dan gaan we bijvoorbeeld in een andere gemeente een kerk bezoeken of een ander gebouw, zoals de Joodse synagoge in Leiden, maar ook kan worden gedacht aan een bezoek aan het Omniversum of een bowlingavond, of we gaan naar de vleermuizenbunker in duin.

Heel bijzonder en goed zijn ook de kerstfeestvieringen en de paasavonden. Verder gaan we ieder zomer met elkaar op kamp. Afgelopen zomer zeilen op het Sneekermeer en voor D.V. de volgende zomer denken we al weer voorzichtig na over een kampweek in de Belgische Ardennen. Je merkt wel dat Shalom zeker geen saaie vereniging is en vaak is het zo dat wanneer je eenmaal een keer geweest bent dat ook jij enthousiast wordt om ieder week met ons samen te komen. We hopen en bidden dat ook het komende seizoen weer door de Heere zal worden gebruikt in Zijn dienst en tot heil en zegen van ons allen. Wil je meer weten, neem dan contact op met één van de onderstaande voorzitters:

Shalom I

Jan Kuijt
Tramstraat 151
Tel: 06-53714079
Frank Nelemans
Meeuwenlaan 1d
Tel: 071-4073740

Shalom II

Dirk Remmelzwaal
De Waal Malefijtstraat 31
Tel: 071-4077317 
Buis Barnhoorn
Duinstraat 80
Tel: 071-4074315