Elim

Elim, waar staat dat voor, misschien heb je er al van gehoord of gelezen? “Elim“ is de naam van onze club voor kinderen en jongeren tot 25 jaar.

Wat wij doen

We willen een leuke en gezellige en ook creatieve avond bieden. Iedere clubavond beginnen we met gebed en zingen, daarna wordt op eenvoudige wijze met behulp van beeld materiaal een bijbelverhaal verteld. Daarna zingen we nog een aantal liedjes en dan is het tijd voor limonade en wat lekkers.

Voor de invulling van het tweede gedeelte kijken we specifiek naar de mogelijkheden van de kinderen. We zoeken voor ieder kind van ernstig– tot licht verstandelijk gehandicapt naar datgene wat hen aanspreekt. Indien nodig begeleiden we het kind individueel en kunnen we de groep splitsen en gebruik maken van verschillende ruimten. Inmiddels hebben we allerlei aangepast spelmateriaal tot onze beschikking en maken we gebruik van de speel-o-theek op de Willem van de Bergh. Onze clubleiding heeft ervaring met de doelgroep.

Clubseizoen

Het clubseizoen draait van half september tot half april, daarna gaan we in mei nog een dagje uit en hebben we in de zomer een kampweek. Wie weet heb je ook zin gekregen, kom gerust eens kijken en kennismaken.

Kennismaken

Misschien denkt u als ouders, zou het wat zijn voor mijn kind, bel gerust of kom eens kijken. Ons doel is ieder kind aanspreken op zijn/haar mogelijkheden, en een fijne avond bieden. Het kan zijn dat u zich afvraagt of uw kind gezien de aard van de handicap past binnen deze club. Om uw twijfels weg te nemen of uw vragen te beantwoorden, kunt u bellen naar een van onze leiding .

Liezeth de Vreugd
Tel: 071-4024891