De Boei

Voor jongeren van 18 jaar en ouder is er “De Boei”.

In de kantine van de Boorsmazaal wordt op zaterdagavond vanaf 21.00u aan de christelijke jeugd de  mogelijkheid geboden  elkaar te ontmoeten.
Sinds de oprichting in 2011 is er groei van de boei. Zowel in aantal alsook in opzet is deze vorm van jeugdwerk van het HGJV, ontwikkeld naar wat zij nu is.
We mogen vaststellen dat  “De Boei” steeds boeiender geworden is. Een ontmoetingsplaats voor onze jong-volwassenen waar sfeer, gezelligheid en belangstelling voor elkaar is.
We hebben gemerkt dat steeds meer jongeren behoefte  hebben aan dergelijk jeugdwerk.
Dit is mede af te lezen aan het aantal (trouwe) bezoekers.
Als HGJV mogen we ons gelukkig prijzen met gemotiveerde ‘leiding’ die zich in een vierwekelijkse cyclus inzetten.
In de loop van het seizoen, van half september tot eind juni, wordt op verzoek enkele sportavonden gepland en bij voldoende belangstelling kan er een spreker uitgenodigd worden.
Onze wens is dat dit jeugdwerk ook tot zegen mag zijn en mag bijdragen aan de binding met de Koning van de Kerk.

De leiding; Johan Jonker en Jaap Verdoes, Johan Demoed en Dirk van den Oever, Marius Guijt en Hans Hoek, Jan Scholten en Theo van Duijn