Clubs

Elisa, Ezechiël, Samuël, Tryfena, Rachel, Mirjam, Dorkas, Tryfosa, Daniël, Joël, Debora, Esther, Lydia, Maria, Elim, Jonathan, Obadja, Persis, Hanna, Benjamin, Gideon, Tabitha, Eunice, Rebekka, Elizabeth, Loïs, Timotheüs, David, Naomi, Eva en de woensdagmiddagclub.

Dat zijn de namen van de clubs die door het HGJV worden georganiseerd voor de kinderen van de gemeente en hun vrienden. Jongens en meisjes zijn van harte welkom op één van de vele clubs die op verschillende locaties en tijdstippen worden gehouden.

Invulling van de clubavonden

De clubavond bestaat meestal uit 2 gedeelten.

In het eerste gedeelte staan de Heere God en de Bijbel centraal. De allerkleinste luisteren meestal naar verhalen uit de Bijbel. De tieners houden zich ook bezig met Bijbelstudie en het maken van een inleiding over een passend thema. Daarnaast zingen we psalmen en liederen.

Het tweede gedeelte wordt vaak ingevuld met een creatief programma. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de natuur of de jaargetijden. Knutselen wordt zowel door de jongens als de meiden heerlijk gevonden. Sommige clubs ‘spellen’ graag, dit houdt in dat er actief wordt gedart, tafeltennis gespeeld, wordt gepoold, maar ook gezelschapsspellen komen op tafel. En natuurlijk is er de bingo die vooral bij de meiden erg populair is.

Bij de jongeren wordt er in het tweede gedeelte meer ingehaakt op het eerste gedeelte. Vaak sluit dan het bijbels thema aan op de activiteit die erna gedaan wordt. Vooral op de jeugdverenigingen wordt meer de verdieping gezocht en bijbelstudie gedaan.

U ziet, het invullen van zo’n programma vereist nogal wat van onze leidinggevenden, zowel creatief als sociaal. Het belangrijkste doel van hen is het evangelie overbrengen en zo willen zij voor uw kind(eren) klaar staan!

Woensdagmiddagclub

De meeste clubs vinden ’s avonds plaats. Een aantal jaren geleden zijn we met een club op de woensdagmiddag begonnen. Ook op deze club staat de verspreiding van het evangelie centraal. In het tweede gedeelte wordt er vaak gezellig geknutseld. Deze club is voor jongens en meisjes van 4 tot 10 jaar.