Hervormd Gereformeerd Jeugdverband

Het Hervormd Gereformeerd Jeugd Verband (HGJV) organiseert sinds 1952 , kerkelijk vormingswerk voor kinderen, tieners en jongeren. Gedurende het verenigingseizoen bezoeken wekelijks ongeveer 800 kinderen, tieners en jongeren, in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar, onze verenigingen op verschillende locaties in Katwijk. Op zaterdagavond kunnen jongeren vanaf 15 jaar gebruik maken van onze jeugdsociëteit “de Vuurbaak”. En voor 18+ is er de jeugdsocieteit " De Boei".

Voor onze kinderen en jongeren met een beperking is een aantal jaar geleden de vereniging Elim gestart.

Iedere clubavond wordt uit de Bijbel verteld en met elkaar gezongen. Verder is er op deze avonden ruimte voor ontspanning in de vorm van: knutselen, spellen enzovoort. Al deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Verder organiseert het HGJV zomers nog een aantal zomerkampen, een startdag, een dagje uit voor de kinderen van de clubs en met de kerst een kerstzegelaktie.

Meer nieuws op de website van het HGJV:

Waar tevens alle nieuwe informatie over de activiteiten van het HGJV staan .

 http://www.hgjvkatwijk.nl