CJV

De YMCA Katwijk (CJV/YMCA) is een plaatselijke afdeling van de wereldwijde organisatie YMCA. De letters YMCA staan voor Young Men’s Christian Association. De YMCA is in 128 landen actief. Dit internationale karakter biedt op allerlei terreinen mogelijkheden. Ontmoetingen, acties voor vluchtelingen, wereldwijde vorming en niet in de laatste plaats de inzet voor oecumene. Het CJV (Christelijke Jongeren Verbond) is de oudste jeugdwerkorganisatie van Nederland, ontstaan in 1853. De afdeling Katwijk werd in 1879 in het leven geroepen.

In het midden van de vorige eeuw kwamen jongeren in de schijnwerpers te staan. Ontmoetingen, gespreksgroepen, cursussen en sociale begeleiding stonden toen centraal. De situatie van de jongeren is in de loop der tijden sterk veranderd. En elke keer weer tracht het CJV, nu YMCA, de oorspronkelijke doelstelling actueel te vertalen. Zo studeert de YMCA vandaag de dag bijvoorbeeld op de mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de integratie van jonge medelanders in de samenleving.

De YMCA tracht jongeren een eigen plek te geven, een kring waarin de levensvragen die op hen afkomen alle ruimte krijgen. De YMCA probeert een mogelijkheid hiertoe te creëren in plaatselijke verenigingen, meestal in kleine groepen en met de hulp van vrijwilligers. Het werk bestaat onder andere uit kinderclubwerk, waarin (bijbel)verhalen vertellen, spel en creatieve handvaardigheid van belang is. Ook zijn er gespreksgroepen, jeugdsociëteiten, koren, sportclubs en groepen die zich richten op acties, muziek, vakantie en toneel.

Hoe verschillend al deze werkwijzen ook zijn, drie woorden zijn steeds herkenbaar aanwezig: ontspanning, vorming en dienstverlening. Met elkaar vormen deze woorden de driehoek, het symbool van de YMCA over de gehele wereld. Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar om vriendschap te beleven, om een eigen plek te hebben waar gezelligheid en plezier is, om iets te leren en iets goeds te doen voor elkaar en voor anderen, dichtbij of wereldwijd.

Meer informatie 

Meer informatie over het CJV/YMCA kan je vinden op de website www.cjv-ymcakatwijk.vze.com.