Kinderdienst/kindernevendienst

Kinder(neven)diensten vinden plaats in alle morgendiensten waar een confessionele wijk dienst heeft.  Per kerk verschilt het soort dienst, zie hieronder een overzicht.

ICHTHUSKERK: kinderdienst en kerkboekjes

Tijdens de diensten in de Ichthuskerk is er kindernevendienst voor de basisschool groepen 1 t/m 4. Hier nemen de ouders de kinderen eerst mee de kerk in. De kinderen verlaten tijdens het zingen na de wetslezing de kerkzaal en gaan naar hun eigen ruimte. Tijdens het voorspel voor de slotzang komen ze weer terug en krijgen zo de zegen mee.

Voor de oudere kinderen ligt er een kerkboekje klaar bij de ingang. Daarmee wordt geprobeerd om de kinderen die naar de kerk gaan actief bij de preek en de dienst te betrekken door in dat kerkboekje gericht vragen over de preek te stellen. Het kerkboekje is ook vaak voorzien van een puzzeltje of een raadsel dat direct met het onderwerp van de preek  te maken heeft. De leiding van de kinderdienst zorgt ervoor dat de kerkboekjes (een plankje met opdrachtenvel en potlood) bij de ingang van de kerk worden uitgedeeld.

MARANATHACENTRUM / PNIELKERK: kindernevendienst

In de diensten in het Maranathacentrum en Pnielkerk is er kindernevendienst. Hier nemen de ouders de kinderen eerst mee de kerk in (basisschool groep 1 t/m 8). De kinderen verlaten tijdens het zingen na de wetslezing de kerkzaal en gaan naar hun eigen ruimtes (groep 1-4 en groep 5-8). Tijdens het voorspel voor de slotzang komen ze weer terug en krijgen zo de zegen mee.

NIEUWE KERK (Het Anker): kinderdienst

In een bovenzaal in het Anker wordt een kinderdienst gehouden (groep 1-4 en groep 5-8). Ouders brengen hun kinderen voor de dienst naar het Anker, en halen ze daar na afloop weer op.

OUDE KERK: kerkboekjes

Ook in de Oude Kerk worden kerkboekjes uitgedeeld. In deze kerk is geen kinder(neven)dienst, omdat hier praktisch geen mogelijkheden toe zijn. Met de ‘kerkboekjes', een opdrachtenvel met vragen, puzzels etc. die gaan over het thema van dienst, kunnen de kinderen meedoen. De plankjes, potloden en opdrachtenvellen liggen bij beide ingangen van de kerk.  Kinderen kunnen actief gewezen worden op deze boekjes.