Jongerendiaconaat

Sinds 2004 is de werkgroep Jongerendiaconaat (als onderdeel van het CJR) actief. De werkgroep verzorgt onder meer de jongerengroet, die in elke jeugddienst uitgedeeld wordt. Deze groet is bedoeld voor jongeren uit onze gemeente die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken! De jongerengroet bestaat uit een boek, cd of een andere attentie.

Ken jij een jongere die het moeilijk heeft of juist te maken heeft met blijde dingen en daarom een jongerengroet zal waarderen? Neem contact op de werkgroep Jongerendiaconaat, via jongerendiaconaat@gmail.com.