CJR Activiteiten

De Confessionele Jeugdraad houdt zich bezig met het stimuleren, begeleiden, adviseren en coördineren van:

  • verenigingen, clubs en andere activiteiten vanuit het CJV
  • clubs en andere activiteiten vanuit de wijkkerkenraden
  • bijzondere activiteiten
  • jeugdpastoraat
  • jongerendiaconaat
  • het leggen en onderhouden van goede contacten met plaatselijke, provinciale, landelijke of classicale organisaties en personen, die voor de opbouw van het jeugdwerk ter plaatse van wezenlijk belang zijn.
  • aandacht geven aan training en vorming van de leden van de Confessionele Jeugdraad en de medewerkers van de verenigingen.
  • zorg dragen voor de coördinatie van en afstemming tussen de activiteiten van de clubs en verenigingen.

Voor een actueel overzicht van de activiteiten van de CJR, kijk bij agenda.