Meehelpen

Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond is voor elk gemeentelid, zowel mannen als vrouwen, een vrijwillige keuze. Op verschillende plaatsen komen afdelingen van de Gereformeerde Bond voor. Daar wordt geprobeerd vanuit een minderheidspositie een plaats voor de hervormd gereformeerde prediking te krijgen.

Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond geeft recht op het deelnemen aan de vergaderingen van de plaatselijke afdelingen en aan de landelijke vergaderingen van de Gereformeerde Bond. Personen die behoren tot een andere kerk dan de Protestantse Kerk in Nederland, kunnen gastlid worden. Zij kunnen echter geen bestuursfuncties bekleden.

Een abonnee van de Waarheidsvriend is door zijn abonnement nog geen lid van de Gereformeerde Bond.

Wilt u lid worden van de Gereformeerde Bond, neem dan telefonisch contact op met secretaris F. J. Zuijderduijn, telefoonnummer: 06 - 413 16 203.