Evangelisatie commissie Katwijk aan Zee

'Evancom Katwijk' staat voor "Evangelisatiecommissie Katwijk aan Zee"en valt onder de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee. De Evangelisatiecommissie Katwijk aan Zee bestaat uit twee subcommissies. De ZAZ commissie, welke de zomeravondzang avonden organiseert en de camping commissie, welke zorg draagt voor het Dabarwerk op de recreatie centrums (campings) van Katwijk aan Zee.

 

ZINGEN AAN ZEE zomer 2018

 In de Oude Kerk aan de Boulevard in Katwijk is er  van 23 mei tot 5 september wekelijks op dewoensdagavond zomeravondzang. Aanvang 20 uur ( vanaf 19.50 uur voorzang)

De toegang is gratis, wel wordt er bij de uitgang eencollecte gehouden voor de onkosten van de zangavonden en  voor het evangelisatiewerk op de campings inKatwijk.

 

Bedankt

 

Lieve teams van Dabar 2018, meelezers, meelevers enmeebidders...

 

 Bij het lezen van dit bericht zijn wij aangekomenaan het einde van Dabar 2018. De Dabarteams zijn allemaal weer vertrokken vande campings, de laatste campingdienst van dit jaar is zojuist geweest. Er isveel gebeurd dit jaar. Een lach, een traan...het is allemaal voorbij gekomen.Tijd dus voor een nieuwe periode. Men zegt wel eens als er een nieuwe periodeaanbreekt over de afgelopen periode; zand erover" "we hebben het er niet meerover" "gedane zaken nemen geen keer" Maar wat zou er gebeuren als er geen zand maar zout overheen gegooidwordt?

 

#julliezijnhetzoutvandeaarde (Matt 5:13)

 

Als we weten dat zout van levensbelang is wordthier eigenlijk gezegd; Jullie zijn onmisbaar en van levensbelang! De ene keerzal het zout smaak brengen, de andere keer zal het reinigen en weer een anderekeer zal het pijn veroorzaken waarbij jullie Gods liefde en vergeving hebbenmogen laten zien. Zout onderdrukt bitterheid. Zout heeft het vermogen om andereingrediënten op een gunstige manier te beïnvloeden. Het werkt alssmaakversterker. Zo ben jij ook een ingrediënt van Gods plan. Het zout isgeroepen om bederf tegen te gaan! Zou je kunnen stellen dat Jezus voor ons hetzout is geweest om ons eigen bederf tegen te gaan?

 

Jullie mochten Hem hierin navolgen door over Hem tevertellen, met de teams mee te leven en te steunen of voor hen te bidden.

 Wij, als begeleidende commissie, willen u en jouheel hartelijk bedanken. Deze zomer heeft een ieder zich op zijn of haar manierzich geborgen geweten #inZijnhanden

 Wij hopen jullie allemaal weer te ontmoeten!

 

Lieve groet van ons allen

 

 

 

De Boei

Weer zijn er zoveel jonge mensen,

Met zoveel vragen, zoveel wensen.

Zij gaven hun vakantie inhoud

Ze deden het voor hem, voor haar.

Maar bovenal voor Hem die van hen houdt.

 

Vertelden zo de kinderen van Jezus

dat Hij zoveel van hun houdt.

Dat Hij als kleine baby onder ons kwam wonen.

En zo een ieder tegemoet wil komen.

 

Het spel, het zingen, het verbonden zijn

was ook dit jaar weer goed en fijn.

Weer vlogen deze mooie weken voorbij.

Zegen voor zoveel en ook voor mij.

Een team onder Gods warme deken.

Zo is deze tijd verstreken

 

Dabar 2008 Katwijk

Een gedicht uit de bundel "Verlangen" van Henny Stolk.

Een trouwe bezoekster van onze teams, die meer dan 40 jaar op de camping verbleef.