Reglement

In het Reglement staat het beheer van de Begraafplaatsen precies omschreven.

U kunt het Reglement aan de rechterkant van dit scherm aanklikken en evt. downloaden.

Dit Reglement is door het Dagelijks Bestuur van de Kerkrentmeesters vastgesteld op 15 april 2014

Dit Reglement bevat ook een bijlage. Deze bijlage bevindt zich op blz. 14 en blz. 15.