Onderhoud Begraafplaats

De rechthebbende van een graf is verplicht om zelf zorg te dragen voor een zodanig onderhoud, dat de grafbedekking en het gedenkteken er verzorgd uitzien.

De Stichting Begraafplaatsen Hervormde gemeente Katwijk aan Zee heeft vier beheerders in dienst. Zij zorgen ervoor dat een graf tijdig klaar is voor de begrafenis, voor het dichten van en de afwerking van het graf. Verder verzorgen de beheerders voor het algemeen onderhoud van het groen op de begraafplaatsen, zoals het snoeien van de beplanting en het maaien van het gras en het onderhoud van de paden.

Na een begrafenis of gedenkdag liggen vaak boeketten bloemen en kransen op het graf. Uit respect voor de nabestaande laten we deze uiteraard liggen. Als de boeketten en kransen verdord zijn, haalt de familie na enige tijd vaak zelf deze weg. Als de familie dit niet doet, dan doen de beheerders van de begraafplaats dat voor u.