Vreugde in de hemel

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Ergens kwam een meisje voor het eerst in de kerk. Zij ging zitten op de eerste de beste plaats die zij ontdekte. De engelen stemden hun violen al voor een feestconcert. De duivel zag het met lede ogen aan. Maar hij gaf de moed niet op! Wie weet?! Ze was naast ‘een christen’ gaan zitten. Dat gaat zomaar niet, zei haar buurman. U bent op een gereserveerde plaats gaan zitten. (De engelen lieten de bazuinen, die ze al aan hun mond gezet hadden, vallen). Neemt u me niet kwalijk, zei het meisje. Ik ben nog nooit in de kerk geweest. Ja, zei de buurman, dat kan ik aan je kleding wel zien. (Toen verborgen de engelen hun gezicht). Het meisje liep de kerk weer uit. Niemand liep haar achterna. Haar ‘christelijke’ buurman boog z’n hoofd voor het stille gebed en bad om een gezegende dienst…….