Censura Morum

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

D.V. zondag 8 september zal het Heilig Avondmaal weer worden bediend. Aan tafel! Als dát in een gezin wordt geroepen, dan wil je niemand bij het eten missen. Toch? Dat geldt ook bij de maaltijd ter gedachtenis van Jezus’ lijden en sterven. Daarom mocht er iets zijn, persoonlijk of tussen gemeenteleden onderling, wat een vruchtbare avondmaalsviering in de weg staat, dan kunt u contact opnemen met ds. Wijnhorst, tel. 8871971.