Dambreuk

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Een dam, ingeklemd tussen de bergen. Erachter een stuwmeer, gevuld met vele kubieke meters water. Ze dachten dat hij sterk genoeg was. De knapste koppen hadden alles berekend. Niets was over het hoofd gezien. En toch barstte de dam. Toch brak het water er doorheen, om met grote kracht het land te overstromen. Een constructiefout, een aanslag door een actiegroep, ze verzonnen van alles. Maar het feit bleef: de dam was gebroken, het water stroomde vrij de wereld in.

Een graf, uitgehakt in een bergwand. Erachter: het Leven! Ze dachten dat de dood sterk genoeg was. De knapste theologen hadden alles berekend. Niets was er over het hoofd gezien: een kruisiging, een graf, een zware steen, verzegeling daarvan, wachters er voor. En toch ‘barstte’  dat graf open, brak het Leven er doorheen om met grote kracht de harten van mensen te overstromen. Voor de Schriftgeleerden een aanslag op hun godsdienstigheid. Voor de discipelen het meegenomen worden op de stroom van het Leven. Jezus is opgestaan. Hij leeft! Dat ‘ stroomt’ de wereld in, als levend water het Leven brengend!