Time – out

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Vanaf vrijdag 15 juni t/m zaterdag 7 juli hopen we een periode van rust te houden om – hopelijk – uitgerust en met nieuwe krachten in het midden van de (wijk -) gemeente weer te kunnen werken. D.V. zondag 8 juli hoop ik met een doopdienst in de Nieuwe Kerk het werk weer op te pakken. Daarna hoop ik – uitgerust – weer in de wijkgemeente aanwezig te zijn als één die dient.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad br. Bram Barnhoorn, tel. 4025985. (email: scribasion@gmail.com). Hij zal de komende weken ook de kerkbode verzorgen.