Wordt het niet eens tijd?!

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Dat zei mijn vader vroeger vaak tegen me. Als hij vond dat mijn haar te lang was, zei hij: wordt het niets eens tijd voor de kapper, jongen? Of als hij vond dat ik zat te luieren, vroeg hij: wordt het niet eens tijd voor je huiswerk? Of als ik ’s avonds te lang opbleef naar zijn zin, zei hij: wordt het niet eens tijd om naar bed te gaan? Hij zal wel gelijk gehad hebben, maar ik ervoer dat toen in mijn puberjaren als gezeur….

Op het gevaar af dat u/jij mijn vraag gezeur vindt, stel ik hem toch. Recht op de man/vrouw af. Wordt het niet eens tijd om er wat meer aan te gaan doen? Aan het geloof, bedoel ik. Wordt het niets eens tijd om vaker te bidden, Bijbel te lezen, naar de kerk te gaan, aan je naaste te denken en zo.

Zulke storende opmerkingen maakte Jezus indertijd ook. Hij zei: de tijd is rijp. Het koninkrijk van God is dichtbij. Begin een nieuw leven en geloof de goede boodschap!

Vandaar mijn vraag: wordt het niet eens tijd (opnieuw) de dingen van God en Zijn rijk serieus te nemen? Of – om die vraag in een ander verband te stellen – wordt het niets eens tijd om (bewust!) na te denken over het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis?  D.V. maandag 24 september start de belijdeniscatechisatie weer. U/jij hebt dus nog enige tijd om daar over na te denken. Enne….

Mocht u/jij er eerst een keertje over willen praten, bel/mail gerust!