Nieuwsarchief van April 2018

Nieuwsbericht

Post

10 April 2018 - 6:48pm

Langs de deuren loopt de postbode. Stapels kaarten, brieven, folders in zijn hand. Hij kijkt op de envelop….dan naar het huisnummer. Ja, post voor dit adres. En hij steekt het door de brievenbus.

Lees meer
Nieuwsbericht

Time – out

10 April 2018 - 7:02pm

Van vrijdag 13 april  t/m zaterdag 21 april hopen we even een periode van rust te nemen. Daarna hoop ik – uitgerust – weer in de wijkgemeente aanwezig te zijn als één die dient. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad br. Bram Barnhoorn, tel. 4025985.

Lees meer
Nieuwsbericht

Uw wil geschiede

23 April 2018 - 6:36pm

In één van de kloosters van ons land golden vroeger zeer strenge wetten. Eén van die wetten luidde: iedere monnik moet doen wat de overste hem opdraagt! Ten alle tijden. De wil van de overste was wet! Op een keer had een monnik zich verzet tegen de wil van de overste. Het strenge vonnis luidde: hij moet levend worden begraven.

Lees meer