Heilig Avondmaal

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Moet je bij het avondmaal iets ‘meebrengen’? Moet je God iets aanbieden? In Psalm 51 wordt gesproken over het offer van ‘een gebroken hart’.  Een gebroken hart doet denken aan liefdesverdriet. David is er ‘kapot van’ dat hij heeft gezondigd tegen een liefdevolle God. In Psalm 51: 17 wordt dat een offer genoemd. Best opvallend. Was is een offer? Dat je bij God niet met lege handen aankomt. Je brengt wat voor de Heere mee. Iets van je bezittingen. Iets waarmee je Hem wilt vereren. Deze Psalm leert ons dat we God ook vereren als we een gebroken hart meebrengen. Natuurlijk is God niet blij met de zonde. Maar God is wel blij als een mens, zoals David, zijn zonde belijdt. Dan wil Hij daar uit vreugde een maaltijd voor aanrichten. Dan roept Hij het uit: laten we eten en vrolijk zijn! ( Zie Lukas 15: 23)