Woensdag, 19 September 2018 Thema-avond met Ds. Z. de Graaf, onderwerp: Crisis in mijn geloof

Wijkavond
Datum:
Groep:

All Together staat voor (jonge) vrouwen samen bij elkaar.

Een grote groep vrouwen, vanuit de wijken “over de brug” organiseren 2 gezellige gespreksochtenden en 2 thema-gespreksavonden.  Iedereen, jong/ouder, kerkelijk of niet is van harte welkom. Zo willen wij samen gemeente zijn.

Hierbij staan ontmoeting met de Here God én met elkaar centraal en het samen delen met elkaar. Dus samen delen van dagelijkse en grotere zorgen, samen delen van de hoogtepunten van het leven, maar vooral ook samen delen van gebedspunten,   samen delen van onze gedachten rond thema’s, samen delen in attenties voor vrouwen die het nodig hebben en heel praktisch samen delen in onze baksels op de gespreksochtenden.  

De inloop is om 19:30 uur en we starten deze avond om 20:00 uur.