Weekbericht 2019-20

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Verantwoording giften

  • Collecte van de wijkavond heeft € 97, 85
  • Via de brievenbus €35 (bonnen) Belarus
  • J. Geene €30 belarus
  • Wijkkas €20 via J. Geene en G.A. Geene
  • J.Geene wijkkas €10

Examens

De jongeren zijn druk met hun examens. We wensen hen sterkte en Gods zegen daarbij.

Laatste Wijkavond

Donderdag 6 juni hopen we onze laatste wijkavond te houden. Er is koffie om 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur. We hopen dan 21.45 te stoppen. Nu kunt u het vast noteren.

Lidmatenkringen

13 juni hopen we iet gezelligs te doen. De aangekondigde kring van 16 mei gaat niet door.

Tenslotte

Zondagmorgen heeft onze wijk dienst in de Nieuwe kerk. In de avond hoop ik de gemeente van Lekkerkerk te dienen met het Woord. De weken rijgen zich aaneen. Van zondag tot zondag gaat het voort. Heel het land is in rep en roer m.b.t. de verkiezingen. Maar hoeveel mensen hu stem gaan uitbrengen valt nog te bezien. De kranten staan vol over het graaien van de leidslieden, de prestaties van de sportlieden en de wandaden van slechte lieden. Is er te midden van al dat tumult ook nog oor en oog voor de daden van God? Het kruis werd door Dordt gedragen, werd de dwaasheid van de prediking van het kruis ook gehoord? Dan behoeven we niet mismoedig te zijn. We geloven in God Die de doden opwekt! Er is hoop! Licht en uitzicht.

Gezegende zondag

JG