Weekbericht 2019-19

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Verantwoording giften

  • De broeders J. van Vliet en P. van der Plas ontvingen € 20 voor de wijk;
  • In de catechisatie bus zat € 260, 25.
  • G.A. Geene 1 x €20 voor de wijk
  • Wijkkas €10 via J. Geene en G.A. Geene
  • J.Geene wijkkas €10

Herinnering Wijkavond

Donderdag 9 mei is de volgende wijkavond. Hij stond overal aangekondigd, maar kwam per abuis niet in de kerkbode van vorige week. Er waren al berichten met vragen. Daarom afgelopen zondag wel afgekondigd. We lezen verder in de geschiedenissen over Elia. We beginnen bij 1 Koningen 19: 19. We zien hoe ver we komen. De inleiding is nog niet klaar. Dus... Hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur. Denkt u er eens over na of u in het nieuwe seizoen 19.45 uur een betere tijd vindt? Er zijn stemmen opgegaan die daar de voorkeur aangeven. Dan kunnen we ook vroeger afsluiten. Tot donderdag.

Lidmatenkringen

We hielden de laatste gewone lidmatenkringen. 16 mei geen lidmatenkring. We hebben besloten om op een wat later tijdstip nog iets gezelligs te doen samen. Ik dacht aan 13 juni, tenzij er iemand met nog een ander plan komt. Wie heeft er een plan voor de avond van 13 juni, of eventueel iets voor een andere datum? Ideeën via de mailbox!

Zondag

In de morgen hoop ik de evangelisatie van Haastrecht te dienen met het Woord en in de avond heeft onze wijk dienst in de Pniëlkerk. Dan staat zondag 18 van de HC op het programma. Daarin wordt het getuigenis uit de Heilige Schrift aangaande de hemelvaart van Christus aan de orde gesteld. Zo bereiden we ons voor op de komende Hemelvaartsdag. Laat uw plaats niet leeg. Het werkt zoveel zekerheid in het geloven als we de betekenis van de heilsfeiten mogen kennen.

Tenslotte

We waren een paar dagen in Drenthe. Even samen er tussenuit. Verwondering over de velden met tulpen in de polders bij de heen en terugreis. Op de grond die eeuwen onder het water lag bloeien nu de tulpen met hun prachtige kleuren. Stille gang door het Drentse land. Dwingeloo ligt in een gebied met bos en heide, met daartussen stukken met afgegraven veen. Liefelijk en stil. Al lieten de aankondigingen van allerlei spektakel zien, dat het daar ook niet altijd idyllisch is. En langs een boer die asperges verkocht. Dat is ook zo een verandering die de laatste jaren is gekomen. Limburg is niet meer de enige plek waar je die kopen kunt. Grondsoorten en teeltmethodes veranderen ook. Wat niet? Al met al hadden we een paar rustige dagen en dat doet een mens goed.

Gezegende zondag

JG