Weekbericht 2018-26

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Verantwoording

  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10 voor het damescomité;
  • Mevrouw K. Hoek ontving € 15 voor het damescomité;
  • Broeder C.A. de Vreugd ontving € 20 voor restauratie Nieuwe Kerk;
  • Broeder J. van Rijsbergen ontving € 20 voor de wijk;
  • Ds. Geene € 22 (bonnen) voor Belarus; € 35 (bonnen in brievenbus)voor Dabarwerk Katwijk.

Zondagen

Zondag 8 juli hoop ik in de morgen voor te gaan in de Oude kerk. We gaan verder met het gedeelte over de Goddelijke wapenrusting in Efeze 6.

Zondag 15 juli hoopt voor onze wijk voor te gaan Prop. M. van Dalen uit Arnemuiden. Ik hoop dan voor te gaan in een aangepaste dienst in Nieuw Balinge. Daar zijn de jongeren van het Elimkamp.

Zending - Gemeente - Gebed

In de voorbede zijn we als gemeente betrokken bij het zendingswerk. Ver weg. Maar ook dichtbij. De zomer hopen weer jongeren namens de gemeente aanwezig te zijn op de campings in ons dorp. Iedere zondagavond is er een campingdienst. Op de weekdagen worden er kinderclubs en ontmoetingen met jongeren georganiseerd. Een heel team van leden van onze gemeente is bij dit werk betrokken. Ook voor hen mogen we de Heere bidden om zegen op dit stukje werk. Misschien gaat u naar een camping in Nederland op vakantie en ontmoet daar ook een evangelisatie - recreatieteam. Draag ook hen door uw gebed. In het buitenland gaat u natuurlijk ook naar de kerk. Ik zou u van harte willen opwekken ook een gemeente te bezoeken waar u misschien de taal voor een groot deel niet verstaat, maar waar u wel de gemeenschap der heiligen mag ervaren. Vaak zijn het kleine gemeenten. Zeker in België, Frankrijk, Spanje of Italië. Als we hen ontmoeten kan ook dat ons gebedswerk geven. We worden ingeschakeld in het wereldwijde werk dat de Heilige Geest doet. Hij gaat rusteloos voort mensen te brengen tot het geloof in de Zaligmaker.

Elimkamp

Ook dit jaar zijn er weer kampen van het HGJV. U leest daarover elders in de kerkbode. Hier vraag ik uw aandacht voor het Elimkamp. Met de vraag de kinderen een kaartje te sturen. U reageert altijd heel fijn. En dat geeft aan dit kamp altijd weer een extraatje van waarde. Het is voor de jongeren altijd weer een feest een kaartje te krijgen. Ze plakken ze in hun kampboek en vertellen er thuis met veel enthousiasme over. Dank voor uw meeleven. Fijn dat er ook dit jaar weer jongeren en ouderen gevonden zijn om leiding te geven en voor de catering en het vervoer te zorgen. Zo mogen we elkanders lasten dragen en krijgen de ouders ook een weekje zonder zorgtaak. Al kunnen we de zorg natuurlijk nooit helemaal overnemen.

De jongeren vertrekken op zaterdag 7 juli. Als u meerdere kinderen een kaart wilt sturen (of allemaal?), dan is misschien de methode van een schoolmeester en zijn schooljuf iets voor u. Op iedere kaart een naam en een afzender, en alleen op de grote envelop waar u ze in doet postzegels. Dan wordt het geen dure onderneming. De kinderen zijn even blij met een kaart met als zonder postzegel.

Zomerkerkbode

Dit is weer de eerste van de zomerkerkbodes voor dit jaar. Deze wordt ruim verspreid in het dorp en aan de uitgang van de zondagse diensten. U kunt er ook één meenemen als u zomergasten hebt. Ook kunt u zomergasten attenderen op de zomeravondzang in de Oude kerk op woensdag. Of de openstelling van de Oude Kerk op de tijden van de Toeristenmarkt. Daar zijn dan ook leden van de gemeente aanwezig die uitleg geven over allerlei. En soms komt daar dan ook een heel mooi gesprek van in de Oude Kerk. Zo gaat de Blijde Boodschap ook de wereld in. Laten we ook dit stukje werk in onze gebeden gedenken!

Tenslotte

Een hartelijke groet vanaf de Melkweg. We hadden een mooie week in de bergen. Rust en wonderschone uitzichten. Voor vakantiegangers die naar of door Duitsland rijden meldt ik wel: Deutschland baut und staut. Ga goed voorbereid op weg. En neem de tijd. Zondag waren we in de Christliche Gemeinde in Mayrhofen. De voorganger is Detlev Kohl. Er stond al eens een artikel over de gemeente in het RD. Hij hield ernstige Bijbelse preken. Ook daar gaat het werk van de Heere voort. Ook al waren de kerkgangers die zondag hoofdzakelijk vakantiegangers. Oostenrijk is een overwegend Rooms Katholiek land. Ds. Kohl is een van oorsprong Duitse man, geboren in Zuid Afrika en via Duitsland  in Oostenrijk terecht gekomen. Hij heeft een roeping als tentenmaker. Zijn vrouw en hij zijn leraar Engels op een middelbare school en doen daarnaast werk als evangelisten. Gezegende zondagen.

JG