Weekbericht 2018-24

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Onze zieken 

Niet altijd vinden mensen het prettig om in de kerkbode vermeld te worden. Soms gebeuren er verschrikkelijke dingen in een mensenleven. Die je hele leven op zijn kop zetten. Het neemt dan al onze aandacht. Je kunt bijna niets anders meer voor de geest halen. Juist ook als we jong zijn en een heel leven voor ons hebben, zoals we dat dan zeggen. En dan is het ineens allemaal anders. Maar ook als we al oud zijn en ziekte ons leven gaat bepalen is het een moeilijk proces van acceptatie. Zondagavond stonden we stil bij het woord van Paulus: wordt gesterkt in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Laten we mensen zijn die steeds weer onze toevlucht nemen tot de krachtbron, Die Christus voor ons wil zijn. En laten we ook bidden voor de zieken, dat zij zich aan Christus vastklampen en door Hem gesterkt mogen worden.

Verantwoording

 

  • Via ds. en mevr. Geene € 50 voor kinderhulp Albanië;
  • Ds. Geene: € 20 en € 10 voor Belarus;
  • Opbrengst Avondmaalscollecte Driehoek (voor Verslavingszorg) € 37, 25

 

Albanië

Ik schreef over financiële adoptie voor Albanië. Iemand vroeg er naar. Het project heet: KANS, wat staat voor: Kinderen Albanië Naar School. Website: https://www.albaniecomite.nl/ Kijk onder projecten.

Afgelopen week las ik ergens: "Mission" and "evangelism" express the outward impulse of Christianity. The gospel of Jesus Christ, by its very nature, refuses to be bottled up. It must be shared. (Zending en Evangelisatie geven de naar buitengerichte drijfveer van het Christelijk geloof weer. Het evangelie van Jezus Christus weigert, naar zijn aard, in een fles te worden bewaard. Het moet worden gedeeld.) Daar wil dit project aan bijdragen.

Examens

De jongeren die examen deden, krijgen deze week de uitslag. We hopen dat het voor hen een gewenste uitslag mag hebben. Veel sterkte bij het nieuwe traject dat na de uitslag komt. Misschien kan het de zin hierboven over zending je gedachten ook stimuleren.

Zondag

Zondagmorgen heeft onze wijk opnieuw dienst in de Pniëlkerk. We lezen verder in Efeze 6. Nu vers 11 - 13: Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Tenslotte

Mede namens mijn vrouw een gezegende zondag gewenst. JG