Weekbericht 2018-23

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Donderdagavond 7 juni is het bezinningsuur ter voorbereiding op het Avondmaal. Hartelijk uitgenodigd. De avond is in het Maranathacentrum en ds. Jongeneel heeft de leiding.

Avondmaals - Zondag

In de morgendiensten is de bediening van het Heilig Avondmaal. In de avond de dankzegging. In de Pniëlkerk is er eerst voortzetting van de viering voor hen die ‘s morgens niet in de gelegenheid waren. Daarna hopen we na te denken over de wapenrusting van de gelovige aan de hand van Efeze 6 vers 10 en volgende. Mijn plan is er de komende weken over te preken. Ik heb nog nooit over het gedeelte gepreekt, maar het lijkt me een actueel gedeelte nu we in de westerse wereld zo worden geconfronteerd met de aanvallen op het geloof.

Het begint met: Wordt gesterkt in de Heere. Zo geeft de HSV weer. Het zit ook al wel in de SV: wordt krachtig. Maar dat zou vandaag ook uitgelegd kunnen worden als een pure gebiedende wijs. Maar er zijn aanwijzingen genoeg om het passief te vertalen. Wordt gesterkt, of wordt krachtig gemaakt. Ik heb nog een week moet u maar denken. Soms helpen de concordanties en woordenboeken de Bijbeltekst beter te verstaan. Ik denk nog aan de opmerking in de preek van ds. Hogendoorn zondag ove het woordje verloren. "Dat komt in het nieuwe testament alleen voor bij mensen die het Evangelie al gehoord hebben, zo zei hij." En 's avonds bij ds. Lugthart: treuren, dat is een geestelijk treuren. Dat wordt door het Evangelie gestempeld. Dat gaat dus over het werk van de Heilige Geest. Die leert je treuren.

Wel: de wapenrusting van de gelovige wordt je door de Heilige Geest aangetrokken. En de kracht waarover het gaat komt van de Heere, de Kurios. Dat is Christus! Wel dan zijn we helemaal bij het Heilig Avondmaal. Daar is gaat het over sterken en verkwikken, voeden en laven. Dat is waartoe Christus het heeft ingesteld: tot onze troost, tot onze bemoediging, tot sterking van het geloof. Jonge lidmaten mogen een wonderlijke dag beleven, zo bidden we hen toe. Maar laat het ons aller gebed zijn dat de Heere de hemelschuren opent en dat Hij op ons een milde regen stort, die ons verkwikt en ons tot zegen strekt.

Tenslotte

Mede namens mijn vrouw een gezegende zondag gewenst. JG