Wijkbericht 17 Mei 2019

Maranatha
Datum:
Groep:

Van zondag…
Het was een vreugdevolle dienst zondagmorgen, waarin vijf jonge mensen openbare geloofsbelijdenis deden. De verkondiging was vanuit Johannes 6 : 68: ‘Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.’ Misschien was het ook wel herinnering aan uw eigen belijdenis.
Mocht u of jij nog geen belijdenis hebben gedaan, maar daar wel mee bezig zijn: bel gerust eens op of stuur een mail (naar mij of een andere dominee).
Het kan zo goed zijn om daar gewoon eens over te praten!

Nieuwe lidmaten.
Ik noem hier nog een keer de namen van hen die zondag belijdenis deden, met de tekst die ze meekregen:
Jacobina van Duijn – Mattheüs 5 : 16
Eline Kuijt  – Johannes 15 : 9
Rick Ouwehand – 1 Samuël 12 : 24a
Corlieke van der Plas – 1 Timotheüs 6 : 12
Corinda Plug – Filippenzen 4 : 6 en 7
Welkom in de strijd, zo is er zondag tegen hen gezegd. We wensen ze nogmaals van harte Gods hulp en zegen toe en mogen elkaar herinneren aan de belofte: ‘Hij, die u roept is getrouw, die het ook doen zal!’ (1 Thess. 5 : 24)

Meeleven.
Vandaag (13-5) is het de 82e verjaardag van br. Joh. van der Plas. Een bijzonder moment voor hem en zijn vrouw, bij alle zorgen die er zijn. Zijn gezondheid is broos, maar hij mag er nog zijn. Het geldt natuurlijk voor ons allemaal dat elke dag die we krijgen een genadegeschenk is van de Heere. Maar br. Van der Plas ervaart dat in zijn omstandigheden nog des te meer.
We denken ook aan andere zieken in en rond onze wijkgemeente. In het bijzonder noem ik mevr. De Haas – Ippel. Vorig jaar werd ze, na een val, geopereerd aan haar heup, maar nog steeds wil de heup niet genezen. Nu zal ze binnenkort opnieuw geopereerd moeten worden. Het is een moeilijke weg die zij moet gaan.
Tenslotte: nogmaals heel veel succes toegewenst aan de eindexamenkandidaten!

Maarten en Gerdien.
We hadden maandag een ontmoeting met de aannemer en een aantal onderaannemers die de kerk in Mushqeta gaan bouwen. Ze zouden eigenlijk die dag beginnen met graven, maar de baas van het grondwerkbedrijf kwam er opeens achter dat zijn materiaal niet over het steile weggetje naar boven kan. "Dat had je dan eerder moeten bedenken", zei de hoofdaannemer gelukkig.
Om alles goed af te stemmen hadden we daarna een kop koffie samen. De aannemer zat op zijn praatstoel en zei dat hij veel ervaring had met religieuze gebouwen. Toen ik doorvroeg bleek dit zijn tweede gebouw te zijn wat hij gaat bouwen. Ik kreeg de indruk dat hij eigenlijk niet zoveel wist van de evangelische kerk. Ik vroeg hem voor de zekerheid of hij dan ook een geitenkop in het fundament ging stoppen. Dat is namelijk een bijgelovige traditie die door veel aannemers wordt gebruikt. Hij antwoordde: "Oké, wil je dat?" We hebben hem verteld dat hij er een Bijbel in mag stoppen. Vervolgens kregen we een interessant gesprek over het geloof.
In Albanië is veel bijgeloof. Zoiets als dit komt vaak voor. Een andere gewoonte is dat mensen poppen aan hun gevel hangen om het boze oog te weren. Onze kinderen hadden vandaag een Nijntje knuffel aan een touw van het balkon laten zakken. Die vinden al die knuffels aan de daken wel grappig.
Hartelijke groeten, Maarten en Gerdien 

Verantwoording.
Voor de wijkkas werden de volgende giften ontvangen:
via Buis Remmelzwaal € 15, 00 bij het rondbrengen paasattenties
via Janny van der Plas € 10, 00
via ds. Lugthart 2 x € 20, 00
Hartelijk dank voor deze giften.

…… tot zondag.
Zondagavond staat onze wijk op het rooster in het Maranathacentrum. In deze dienst zal (opnieuw) ds. G.M. van Meijeren uit Hoevelaken voorgaan. In korte tijd is dat de derde keer dat hij in het midden van onze gemeente voorgaat. De aanleiding is drie keer een andere. Heb een gezegende dienst met deze broeder.
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart