Wijkbericht 10 Mei 2019

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Van zondag…
‘Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt.’ Daar ging het zondagochtend over in de Nieuwe Kerk. Zit u al op de uitkijk?

Geboren: Sophie.
‘Dank U, Heer, U liet ons weer het wonder beleven. Ons werd een dochtertje en zusje gegeven.’ Dankbaar en blij zijn Bert, Mariëlle en Elize de Mol met de geboorte van Sophie Wilhelmina. Sophie is geboren op 27 april. Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie aan dit gezin uit onze wijk. Een tweede kindje krijgen is net zo’n groot wonder als het krijgen van een eerste kindje. We hopen dat Sophie voorspoedig mag opgroeien en dat ze al jong haar Zaligmaker zal leren kennen.

Meeleven.
Ook deze week geen namen van zieken uit de wijk. Ik weet wel van mensen die onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan. We bidden om Gods nabijheid en bewaring. Ook voor de rouwdragenden bidden we om Gods liefdevolle troost. Verder denken we aan de examenkandidaten die deze week aan hun eindexamens gaan beginnen. Heel veel wijsheid en sterkte toegewenst!

Openbare geloofsbelijdenis. Met blijdschap noemen we nogmaals de namen van vijf jonge mensen die a.s. zondag in het Maranathacentrum openbare belijdenis van het geloof hopen te doen.
-        Jacobina van Duijn
-       Eline Kuijt
-        Rick Ouwehand
-        Corlieke van der Plas
-        Corinda Plug 
Zij maakten deel uit van een grotere groep catechisanten, met wie we een mooi en rijk seizoen achter de rug hebben. Fijn dat deze vijf mensen nu ook de stap willen zetten om belijdenis te doen. De aannemingsavond zal gehouden worden op zaterdagavond 11 mei. Bidt u voor deze a.s. nieuwe lidmaten en leeft u met ze mee?

Maarten en Gerdien.
Beste mensen,
Lulzimi liet ons deze week vol enthousiasme zijn kas zien. Met wat resthout, oud ijzer en doorzichtig plastic (wat ik hem in het najaar heb gegeven) heeft hij het voor elkaar gekregen. Het is een testproject. Nu is zijn kasje slechts 20 vierkante meter groot, volgend jaar gaat hij hem uitbouwen. Lulzim is gehandicapt en heeft een protese. Hij kan geen werk vinden en zijn uitkeringen zijn stopgezet. Toch probeert hij met zijn kas er iets van te maken. Hij is de eerste in zijn dorp die heeft ontdekt dat deze manier van tuinieren effect heeft. De tomatenplanten zijn een meter hoger dan bij de buurman en de eerste tomaten worden al zichtbaar. Door het geven van plastic en heel veel kopjes koffie met Lulzimi is er iets veranderd. Ook de buren aan weerskanten zijn begonnen met de aanleg van kassen. Dit heeft kennelijk impact op de community.

Ondertussen zijn wij bezig met vertrekken. Er moet heel veel gebeuren en geregeld worden. We willen op een goede manier afscheid nemen. Een uitdaging waar we voor staan is onze huidige huisbaas, die wil dat we alles netjes achterlaten. Ik ben het hele huis aan het verven. In Albanië is dat vaak een verplichting als je vertrekt. Een paar nuchtere Nederlanders zeiden: wat kan jou dat nou schelen, laat hem het lekker zelf doen van de huur die je al die jaren betaald hebt. Toch kiezen wij er voor om het getuigenis wat we hier hebben nagelaten vast te houden. Ook een huis netjes achterlaten hoort daar bij.

Ook in Bodegraven moet er nog veel gebeuren aan ons nieuwe huis. Er zijn al wel wat vrijwilligers bezig. Maar, er is wel wat stress of het bewoonbaar is als we aankomen in juni.
Hartelijke groeten, Maarten en Gerdien 

Kerkhistorische lezingen 2019.
Graag wijs ik u op de jaarlijkse interkerkelijke kerkhistorische lezingen, die weer gehouden zullen worden in de Chr. Ger. Kerk aan het Duinrustplein te Katwijk. D.V. woensdag 15  mei zal ds. A.J.T. Ruis spreken over  Perpetua en Felicitas, getuigen uit de vroege kerk, terwijl op  D.V. woensdag 22 mei ds. P. den Ouden zal spreken over Daniël Rowland en de opwekking in Wales. Wederom zal de “bovenstemgroep Katwijk”  haar medewerking verlenen aan beide avonden. De avonden vangen aan om 20.00 uur. Na de lezingen is er koffie/thee en gelegenheid om een keuze te maken aan de boekentafel die weer verzorgd wordt door Jeroen van den Oever van boekhandel het Baken. Toegang is  vrij en iedereen is hartelijk welkom. Van harte aanbevolen.

Beroepingswerk.
Fijn dat ds. Hoogendoorn aan onze gemeente verbonden blijft. Nu ligt er een beroep bij ds. Alblas. Dat de Heere ook hem en zijn vrouw hierin leiden zal. Zelf denk ik in deze weken ook weer veel aan de gemeente van Gouderak, nu er een 4e beroep is uitgebracht in mijn vacature daar. Ik hoop van harte dat ook mijn oude gemeente weer een nieuwe herder en leraar mag ontvangen.

Persoonlijk.
Afgelopen week waren we als gezin een paar dagen in Drenthe. We genoten van de rust en van het bos. Wat een verschil met de drukte van het leven die we hier in het westen ervaren. We vonden het fijn om even afstand te kunnen nemen. Deze week gaan de kinderen weer naar school en gaat alles weer draaien. Ook al is het winterseizoen dan voorbij, toch is de agenda de komende weken nog erg vol. Deze periode leent zich er wat mij betreft ook altijd goed voor om wat bezoekwerk in te halen. In ieder geval de ouderen hoop ik in de komende maanden weer eens op te zoeken. Laten we het werk in de wijk ook telkens weer een plek geven in onze gebeden.

…. tot zondag.
Voor a.s. zondag zien we, met de belijdeniscatechisanten en allen die bij hen horen, uit naar een vreugdevolle dienst. Ik ervaar het als heel bijzonder dat er ook in onze tijd jonge mensen zijn die de naam van de Heere willen belijden en er voor uit willen komen dat ze Hem willen volgen. De Heere gaat door, ook in ons midden. Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten in de hal te feliciteren en Gods zegen toe te wensen. Er is dan ook koffie, thee en limonade, met wat lekkers erbij.
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
Ds. G. Lugthart