Wijkbericht 6 Juli 2018

Maranatha sneeuw 2
Datum:
Groep:

Van zondag…
´Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.´ (Mat. 5 : 8) Zondagmorgen ging het over het blij vooruitzicht van Gods kinderen hier op aarde. Om deel te kunnen krijgen aan deze toekomst is een ingrijpende hartoperatie nodig. We kunnen niet zelf ons hart veranderen. Het kan alleen door het werk van de Heilige Geest. Daarom bidden we: ‘Schept U mij een rein hart, o God! En vernieuwt u in het binnenste van mij een vaste geest’ (Ps. 51 : 12)

Meeleven.
Er zijn deze week geen namen van zieken om te noemen op deze plek. Ze zijn er wel. Kent u ze ook? Bidt dan voor hen! Dankbaar zijn we met die jongeren die alsnog mochten slagen voor hun eindexamen. Van harte gefeliciteerd! En als er opnieuw een teleurstelling kwam: heel veel wijsheid en sterkte toegewenst bij het nadenken en het maken van de stap die nu gezet moet worden.

Jonge Lidmatenkring.
Het duurt nog even, maar van een aantal mensen begreep ik dat het fijn is om nu alvast de data te weten van de Jonge Lidmatenkring, waar we volgend seizoen weer mee verder hopen te gaan. Deze data zijn, Deo volente: 3 en 24 september, 15 oktober, 12 november, 3 december, 7 en 28 januari, 18 februari, 11 maart en 1 april. We hopen dat er zich ook weer een aantal nieuwe mensen zal aansluiten. Wat we gaan bespreken is nog niet bekend.

Maarten en Gerdien.
Afgelopen zondagavond was Maarten te gast in de dienst in het Maranathacentrum. Zelf sprak ik Maarten en Gerdien de dag erna in Bodegraven, waar ze met hun gezin genieten van hun verlof. Opnieuw raakte ik onder de indruk van de moed en het vertrouwen waarmee Maarten en Gerdien hun werk in Albanië doen. Gewoontes en structuren zijn soms heel hardnekkig, waardoor er regelmatig teleurstellingen zijn. En toch getuigen ze ervan hoe ze het Koninkrijk van God zien doorbreken, ook in het donkere Albanië. Zoals ds. Geene in zijn preek zondagavond benadrukte: we moeten ons niet laten leiden door grote getallen. Al is het er maar één: in de hemel is er vreugde over iedere zondaar die zich bekeert. In dat geloof blijven Maarten en Gerdien zaaien. Blijven wij dan ook voor hen en dat gezaaide zaad bidden? Zie ook de zendingsrubriek achter in de kerkbode.

... tot zondag.
A.s. zondag zal in de verschillende kerken het sacrament van de Heilige Doop bediend worden.
Onze wijk heeft dienst in de Ichthuskerk. Ik verheug me erop dat er in deze dienst twee kinderen (ook nog eens uit onze eigen wijk) gedoopt zullen worden. Het gaat om Liza Nieuwpoort, dochter van Martin en Yolanda Nieuwpoort en Marien Stelma, zoon van David en Sandra Stelma. Dit keer luisteren we niet naar een zaligspreking, maar kies ik voor een ander Bijbelgedeelte. Welk gedeelte weet ik nu nog niet. Laten we bidden om een gezegende en bemoedigende dienst, voor de doopouders, maar ook voor ons allemaal. Want in de Doop en in zijn Woord spreekt God ons allen aan.
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart