Wijkbericht 8 Juni 2018

Maranatha2
Datum:
Groep:

Van zondag…
´Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.´ (Mat. 5:4)
Zondagavond stonden we in het Maranathacentrum stil bij de tweede zaligspreking. Weten we wat het is om echt verdriet te hebben over onze zonden en de gebrokenheid van deze wereld? Aan zijn tafel troost de Heere mensen met een verslagen hart en een bedroefde geest.
Verlangt u er naar om door Hem getroost te worden?

Meeleven.
Vorige week zondag werd br. Leen Guijt geopereerd aan zijn been.
De dag erna mocht hij weer naar huis, maar helaas bleef de wond opspelen.
Daarom moest hij afgelopen zondag opnieuw opgenomen worden. Een fikse tegenvaller, omdat nu ook de Oekraïne niet door kan gaan.
We bidden om genezing en herstel.   

Oekraïne.
Deze week reist de Oekraïnecommissie weer af naar de Oekraïne om daar een stukje nood te lenigen onder de allerarmsten in het gebied waar ze contacten heeft.
We baden zondag om Gods bewaring en zegen.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal.
Voor de snelle lezer: donderdagavond bent u van harte welkom in het Maranathacentrum voor een bezinningsuur ter voorbereiding op de Avondmaalszondag.
De leiding is in handen van ds. Jongeneel.
Aanvang 20.00 uur.

Maarten en Gerdien.
Maarten en Gerdien reizen deze week met hun gezin af richting Nederland.
We wensen ze een goede reis toe en fijne ontmoetingen.
Zie hun bericht in de zendingsrubriek.

Verantwoording.
Ontvangen voor de wijkkas, via ds. Lugthart: 1x € 15, -.
Hartelijk dank hiervoor.

... tot zondag. 
A.s. zondag zal de nodiging weer uitgaan om deel te nemen aan de maaltijd van het verbond. 
De Heere komt ons in de tekenen van brood en wijn nabij om treurende mensen te troosten en hongerige zielen te voeden.
Voor de verkondiging denk ik aan de vierde zaligspreking: ‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ (Mat. 5: 6)
Laten we met elkaar biddend uitzien naar een rijke zondag!
Met hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart