Wijkbericht 16 Maart 2018

Maranathacentrum
Datum:
Groep:

Van zondag…
En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere… (Lukas 22 : 61a). In de dankzeggingsdienst op het Heilig Avondmaal richtten we onze blik zondagavond in het Maranathacentrum op Petrus. De discipel van Jezus die het helemaal kwijt lijkt te zijn. Zoals ook wij de Heere soms ook helemaal niet begrijpen, waardoor er zomaar afstand kan groeien. Maar Jezus laat zijn discipel niet zomaar gaan. Even is er een heel diep moment van oogcontact. En dan mag Petrus terugvallen op het woord van de Heere. Niet alleen de voorzegging dat hij Hem zou verloochenen. Maar ook die andere uitspraak: Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Is dat niet een machtig woord, ook voor ons, om ons aan vast te klemmen, als het misschien ook wel eens stormt in ons hart?

Meeleven.
Zondagavond deden we voorbede voor Diana Guijt (Oude ’s-Gravendijckseweg). Ze lag enige tijd in hele zorgelijke omstandigheden in het ziekenhuis i.v.m. een ontstoken alvleesklier. Gelukkig ging het vorige week weer de goede kant op en mocht ze zelfs aan het einde van de week naar huis. Daar zijn we dankbaar voor. We bidden voor Diana en haar ouders, die nu al zo lang voor haar zorgen, omdat Diana al jaren in coma is.
We deden ook voorbede voor mevr. Alie Guijt, echtgenote van onze diaken Leen Guijt (Krab). Ze moest vorige vrijdag plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis, omdat ze onwel werd. Dat was een hele schrik. Deze week zal Alie een pacemaker krijgen. We zijn dankbaar dat de Heere haar leven bewaarde en bidden om herstel.
Naast deze twee zusters denken we ook aan anderen in en rond onze wijk die ziek zijn of andere zorgen hebben. Laat het gerust ook aan mij weten, zodat ik/we mee kunnen leven.  

Ambtsdragersbenoeming.
In onze laatste kerkenraadsvergadering benoemden we br. A.J.O. Geene (Schorpioen) in de nog openstaande vacature van ouderling. Br. Geene heeft tot eind deze week de tijd om deze benoeming te overwegen en we vragen u om hem en zijn gezin in uw gebed te gedenken. HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden! (Ps. 25 : 4)

Paasmorgen.
Op D.V. dinsdagochtend 20 maart houden we onze jaarlijkse Paasmorgen voor senioren en alleenstaanden in en rond onze wijk. Het thema is ´Een Koning met een doornenkroon´ en op deze ochtend zal medewerking verleend worden door de zanggroep ´Immanuël’. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in het Maranathacentrum. We beginnen om 10.30 uur en sluiten af met een broodmaaltijd. We zien uit naar een mooie ochtend.

Paasavond.
D.V. donderdagavond 22 maart houden we dan vervolgens de Paasavond, voor iedereen die bij onze wijk hoort of meeleeft. We beginnen een half uur eerder dan anders, namelijk om 19.30 uur. Dit omdat de Berghsingers aan deze avond hun medewerking zullen verlenen en zij weer op tijd terug moeten naar hun woningen. Het thema van de Paasavond is ‘Een zwijgende Jezus’. We zingen met elkaar, luisteren naar een korte meditatie en na de pauze is er ook weer een eigentijdse verwerking van het lijdensevangelie waar we naar zullen luisteren. We proberen als commissie een avond voor te bereiden die jong en oud zal aanspreken en dat zien we gelukkig ook terug in de opkomst. Komt u, kom jij dit keer ook? Van harte welkom! Plaats: het Maranathacentrum.

Afsluitingsavond catechisaties.
Dinsdagavond 20 maart houden we de jaarlijkse afsluitingsavond van het catechisatieseizoen in Het Anker. Zie voor meer info het grijze kader voor in de kerkbode. Gijs de Vreugd en ik kijken terug op een mooi seizoen. We zijn blij met de openheid van de jongeren en de eerlijke gesprekken die er van tijd tot tijd zomaar ontstonden. Laten we onze jongeren, ook nu het catechisatieseizoen is afgelopen, blijven gedenken in onze gebeden. Er komt veel op hen af!

Maarten en Gerdien.
Er kwam opnieuw een tegenslag rondom de vergunningsaanvraag voor de bouw van een kerkje. Maarten vraagt opnieuw om gebed. Laten we daar vanuit Katwijk ook echt gehoor aan geven! Zie de Zendingsrubriek achterin deze kerkbode.

Verantwoording. 
De volgende giften werden voor de wijkkas ontvangen: 
- ds. Lugthart € 20, 00
- Buis Remmelzwaal/Dirk Knetsch € 10, 00 en € 25, 00
- per bank een nagekomen bijdrage voor de collecte op wijkavond:  € 10, 00.
Hartelijk dank voor deze giften.

... tot zondag.
Zondagavond staan we als wijk op het rooster voor de Nieuwe Kerk. Het is dan alweer de zesde lijdenszondag en we lezen verder in het Mattheüsevangelie.
Ik wens u allen een gezegende zondag toe, ook namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart