Wijkbericht 9 Maart 2018

Maranathakerk2
Datum:
Groep:

Van zondag…
Ik zal de Herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden… (Mat. 26 : 31b) Zondagmorgen verkondigde ds. A.W. van der Plas in het Maranathacentrum het lijdensevangelie vanuit deze tekst. We hoorden hoe dit alles te maken heeft met liefde!

Meeleven.
Dankbaar zijn Anne en Dikkie van Duijn dat hun kleinzoon de hersteloperatie goed heeft doorstaan en dat hij afgelopen vrijdag weer naar huis mocht. De Heere zij alle lof en eer.
Dhr. J. van Rijn (Deining) kwam ook weer thuis uit het ziekenhuis. Hij voelt zich nog erg zwak. We bidden of de Heere hem nieuwe krachten en verder herstel wil geven.
Ook andere zieken in de wijk en de gemeente wensen we van harte Gods zegen toe.

25 jaar getrouwd.
Vrijdag 2 maart was het 25 jaar geleden dat Diederik en Anne Mieke Schuitemaker elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen en hun kinderen van harte met dit zilveren jubileum en wensen hen met elkaar nog vele goede jaren toe onder de zegen van onze God.

55 jaar getrouwd.
Op maandag 5 maart was het echtpaar Roos – Vreeken (Rijnsoever 159) 55 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal, waar ze de Heere erg dankbaar voor zijn. Moeiten en zorgen bleven hen niet bespaard, maar de Heere gaf kracht en was hen nabij. We wensen hen samen van harte Gods zegen toe, samen met allen die bij hen horen.

Catechese.
In verband met biddag zijn er a.s. dinsdag geen catechisaties. We hopen dat de catechisanten in plaats daarvan op woensdag naar de kerk zullen gaan. De dinsdag erna, te weten D.V. 20 maart, houden we samen met een aantal andere wijken een gezamenlijke afsluitingsavond in Het Anker. Het zal gaan over het gebruik van moderne media: hoe kun je daar nou op een gezonde manier mee om gaan? Voor meer info zie het kaderbericht elders in deze kerkbode.

Biddag voor gewas, arbeid en visserij.
Volgende woensdag is het de jaarlijkse biddag voor gewas, arbeid en visserij. Het is belangrijk dat we elke dag bidden om een zegen over het werk van onze handen, maar het is ook goed om daar op deze speciale woensdag nog eens extra bij stil te staan. Zo vaak doen we dat niet, dat we als gemeente, buiten de zondagse erediensten om, bij elkaar komen om te bidden. Omdat het tegelijkertijd ook precies een week voor de gemeenteraadsverkiezingen is, zullen we ook de verkiezingen en allen die zich daarvoor inzetten opdragen in ons gebed. Onze wijk heeft ’s avonds dienst in de Pniëlkerk.

Maarten en Gerdien.
Hoe reageer je als voorganger als een van je hoorders tijdens de dienst zomaar opeens vraagt waarom Jezus een Lam wordt genoemd en geen geit of kalf? Maarten maakte het mee. Lees erover in de zendingsrubriek achter in deze kerkbode.

...tot zondag.
Het was fijn om in de afgelopen week wat rustiger aan te kunnen doen, met aansluitend een echte ‘vrije’ zondag. Bijzonder was ook de schaatspret die er was. Zelfs onze jongste van tweeënhalf liep al dapper op z’n krabbertjes over het ijs aan de Goerie.  Nu de kinderen weer naar school gaan, herneemt het gewone leven zich weer. Na een hele koude week voelt het buiten opeens aan alsof het voorjaar wordt. Ik merk dat velen daar, met mij naar uitzien. Aanstaande zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. ’s Avonds mag ik de dankzeggingsdienst leiden in het Maranathacentrum. Ik denk voor de schriftlezing aan het laatste gedeelte van Mattheüs 26 en dan met name aan de opmerking die Petrus bij herhaling krijgt voorgelegd: ‘Ook u was bij Jezus, de Galileeër.’ Wat nou als iemand dat maandag ook tegen u zegt?
Ik wens u een gezegende Avondmaalszondag toe.
Ook namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.