Wijkbericht 16 Februari 2018

Maranatha winter
Datum:
Groep:

Van zondag…
‘Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen.’ (Mat. 8 : 17) Zondagavond ging het in het Maranathacentrum over dit vervullingscitaat. Thema van de verkondiging was ‘Een verborgen lijdensaankondiging’ en we hoorden hoe heel de profetie over de lijdende Knecht des Heeren uit Jesaja 53 in dit citaat meeklinkt.

Meeleven.
Ik heb geen ziekenhuisopnames of andere zorgen uit de wijk doorgekregen. Dat neemt niet weg dat er ook onder ons verschillenden zijn die heel wat af tobben. Laat het gerust weten als u behoefte heeft aan pastoraal contact! We denken ook aan de rouwdragenden. De Heere zij u heel dicht nabij in uw verdriet.

Wijkavond.
Op D.v. donderdag 22 februari staat er weer een wijkavond in de agenda. Het thema van de avond is ‘Vrijspraak’ en het zal gaan over de rechtvaardiging door het geloof. Niet zomaar een belangrijk beginsel van ons christelijk geloof. Je kunt gerust spreken over het hart ervan. Vanaf 19.45 uur is er weer inloop, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Plaats: de wijkzaal van het Maranathacentrum. Komt u ook?

Maarten en Gerdien.
Een zendeling moet op allerlei manieren handig en creatief zijn. Maarten vertelt erover in de wekelijkse update die u kunt lezen in de zendingsrubriek. Laat er ook vanuit Katwijk veel gebeden worden nu het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van een kerk nog niet echt meezit.

Verantwoording.
De volgende giften voor de wijkkas ontvangen:
- Dirk Blees/Jan van der Plas € 20, 00
- Dirk Blees/Huig van der Plas € 10, 00
- Theresa van der  Plas € 20, 00 bij een verjaardagsbezoek
- De collecte op de wijkavond van 25 januari j.l. bracht € 82, 50 op.
Hartelijk dank voor deze giften.

... tot zondag.
Zondagmorgen heeft onze wijk weer dienst in het Maranathacentrum. We lezen verder in het Mattheüsevangelie. Er zijn helaas geen aanmeldingen voor de bediening van de doop in deze dienst. Het zal dus alleen een Woorddienst zijn. Na afloop is er wel gelegenheid om nog even met elkaar koffie te drinken.
Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart