Wijkbericht 9 Februari 2018

Maranathakerk2
Datum:
Groep:

Van zondag…
´Als je je gebedsleven een onvoldoende geeft…´ Dat was de insteek van de preek van afgelopen zondagavond in de Nieuwe Kerk. We hoorden dat dat helemaal niet zo vreemd is, maar dat het niet goed is om daar in te berusten. Bidden kun je leren en God heeft een Helper beloofd: de Heilige Geest. Hij komt onze zwakheden te hulp, ook als het gaat om ons bidden. Na afloop hadden we nog een mooie ontmoeting met een groepje jongeren, waarin openhartig over het onderwerp werd doorgepraat.

Meeleven.
Opnieuw moest dhr. Joh. van der Plas (Pallas) opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar gelukkig mocht hij ook al snel weer naar huis. Al eerder schreef ik dat het allemaal niet meevalt voor hem en zijn vrouw. We bidden om Gods hulp en nabijheid, zoals Hij dat zelf ook belooft in psalm 91: In de benauwdheid zal Ik bij hem zijn! We denken aan anderen die ziek zijn of op wat voor manier dan ook tobben. Laten onze ogen gericht zijn op de Heere, die van ons afweet.

Wijkavond.
Ik wijs alvast op de volgende wijkavond, die gehouden zal worden op D.v. 22 februari. Hebt u de datum al in uw agenda staan? In de volgende kerkbode meer informatie.

Preekbespreking.
Zondagavond is er opnieuw een preekbespreking, nu in het Kerkhaventje, onder leiding van ds. Jongeneel, over de preek die hij ’s avonds zal houden in de Oude Kerk. Doelgroep: jongeren van 12 t/m 15 jaar.

Studiemorgen over homoseksualiteit.
Vorige week bezocht ik een studiemorgen over de plaats van homoseksuele broeders en zusters in de christelijke gemeente. Ze zijn er, ook onder ons. Soms kennen we ze, vaak misschien ook wel niet. In onze samenleving wordt homoseksualiteit in toenemende mate gezien als iets heel normaals, waar je vooral ook niet moeilijk over moet doen. Binnen de christelijke gemeente ligt dat vaak anders. Omdat de Bijbel daar ook heel anders over spreekt. Maar hoe gaan we dan om met broeders en zusters die het wel zíjn? Daar liggen moeilijke vragen. Het was goed om daar met andere predikanten over na te denken. Het mag in ieder geval nooit zo zijn dat we broeders en zusters met een homoseksuele geaardheid afwijzen puur omdat ze zo zijn. Gaat dit misschien u of jou wel heel persoonlijk aan? Kijk dan eens op de website www.hartvanhomos.nl.

Maarten en Gerdien.  
Maarten en Gerdien schrijven deze week over de armoede in Albanië en de ingewikkelde procedure om een vergunning te kunnen krijgen voor het bouwen van een kerk. Ze roepen opnieuw op tot gebed. Lees erover in de rubriek Zendingsberichten.

... tot zondag.
Deze week is er niet zoveel stof om over te schrijven. Of het moet zijn dat ik donderdag jarig hoop te zijn. Dat is in ieder geval wel iets waar ik dankbaar voor ben. En ik hoop nog vele goede en gezonde jaren uit de hand van de Heere te mogen ontvangen. Zondagavond zijn we als wijk weer aan de beurt in het Maranathacentrum. Het is dan al weer de eerste zondag van de lijdenstijd. In die weken is er geen Catechismusprediking. Daarom dus vrije stof.
Ik weet nog niet wat het zal worden, maar als u het van te voren wel graag wil weten: kijk dan op de Facebook-pagina van onze wijk of op de website.

Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart