Wijkbericht 2 Februari 2018

Maranatha sneeuw 2
Datum:
Groep:

Van zondag…
Wat was het fijn om zondagochtend zoveel kinderen in de kerk te zien! En wat was het ook fijn dat er een heleboel ouders meegekomen waren, broers en zussen en misschien ook wel opa’s en oma’s. We gingen op zoek naar de schat van grote waarde: door erover te lezen in te Bijbel, te luisteren naar een preek die daarover ging en er ook over te zingen met elkaar. In alle eenvoudigheid stonden we zo stil bij het allerbelangrijkste in het leven. Ik hoop dat het heeft doen verlangen naar meer! Hartelijk dank aan het personeel en de kinderen van de Rehobothschool voor hun enthousiaste en betrokken medewerking.

Meeleven.
Hoewel ik hier deze week geen namen noem, weet ik wel van zorgen en verdriet in de wijk. Laten we elkaar voortdurend opdragen in het gebed. We denken in het bijzonder aan hen in wiens hart het zo donker is. Heere, doorbreek die duisternis toch met uw licht!

Huwelijksjubileum.
Op vrijdag 26 januari waren broeder en zuster Hoek – Meijvogel (Hercules) 45 jaar getrouwd.
We danken de Heere met hen voor dit heuglijke jubileum en wensen hen samen van harte Gods zegen toe. Gefeliciteerd!

Vanuit de kerkenraad.
In onze laatste kerkenraadsvergadering stelden we in concept ons beleidsplan voor de komende jaren vast. We kozen ervoor om geen uitgebreid document te schrijven, maar ons te beperken tot een korte beschrijving van wie we zijn, wat onze visie is en waar we ons daarom in de komende tijd op willen richten. Voor we het beleidsplan definitief vaststellen, geven we belijdende leden van onze wijkgemeente gelegenheid het in te zien en daar, indien gewenst, op te reageren. U kunt hiervoor contact opnemen met onze scriba, br. M.L. van der Plas (06-20170563). Dit kan t/m vrijdag 16 februari.

Preekbespreking.
Zondagavond houden we na de avonddienst in de Nieuwe Kerk een preekbespreking voor de jongeren van 16 jaar en ouder, in Het Anker. Het zal gaan over het gebed. Ik wil daar met mijn catechisanten dinsdagavond al een voorbereidend gesprek over hebben. Ik hoop op die manier hun vragen rondom dit belangrijke onderwerp mee te kunnen nemen in de preek. Deze vragen zullen ongetwijfeld ook herkenbaar zijn voor andere jongeren. Daar kunnen we dan in Het Anker vervolgens weer verder over doorpraten. Ik zie uit naar een mooi gesprek met elkaar! Kom jij ook?

Vrouwenochtend.
Hierbij nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de vrouwenochtend van wijkgemeente Maranatha op donderdag 8 februari 2018. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Het eerste gedeelte is er een inleiding, met als thema: "Geduld". Na de pauze gaan we weer iets creatiefs maken. Oppas is aanwezig. Kosten bedragen €10. Graag opgeven t/m vrijdag 2 februari via vrouwenochtendmaranatha@hotmail.com of 06-82820181 (tussen 19 en 21 uur).  

Maarten en Gerdien.
Zondag collecteerden we o.a. voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië. Elke week geven ze update van hun ervaringen. Lees erover in de zendingsrubriek. We condoleren ze met het verlies van hun oma. Juist op zulke momenten is moeilijk als je ver weg woont. Gelukkig kon Gerdien overkomen voor de begrafenis.

Verantwoording.
De volgende giften werden ontvangen:
via Buis Remmelzwaal/Dirk Knetsch € 20, 00 wijkkas
via ds. Lugthart € 5, 00 wijkkas en € 10, 00 Maarten en Gerdien Blom.
Hartelijk dank voor deze giften. 

....tot zondag.
Zondagavond zijn we als wijk in de Nieuwe Kerk. Een dienst voor heel de gemeente, maar met speciale aandacht voor onze jongeren (zie hierboven).
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Steenbok,
ds. G. Lugthart