Geen oppasdienst voor Oude Kerk

Oppasdienst
Datum:
Groep:

In verband met schoonmaakwerkzaamheden en een behandeling van de vloeren kan er op 4 zondagen van 29 juli t/m 19 augustus geen gebruik gemaakt worden van de Farèlschool voor de oppasdienst.
Deze kan weer in de Farelschool plaatsvinden vanaf zondag 26 augustus 2018.
Excuses voor dit ongemak.

College van kerkrentmeesters en leiding oppasdienst