Voorlopige eindstand telavond Aktie Kerkbalans

Kerkbalans 2018
Datum:
Groep:

Het College van Kerkrentmeesters maakt u bekend dat de voorlopige eindstand van de telavond van de Aktie Kerkbalans het fantastische bedrag is van € 886.920, --
Een bedrag waar wij stil van worden, en grote dank verschuldigd zijn aan de Heere onze God.

Het College van Kerkrentmeesters