Digitaal collecteren

Geldwerving
Datum:
Groep:

In de kerkbode van half juli hebt u kunnen lezen dat de kerkrentmeesters plannen hebben ontwikkeld om het in onze gemeente mogelijk te maken digitaal uw collectegeld te geven. In dit stukje staat ook wat de reden is om deze mogelijkheid te bieden:

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer in huis en zeker niet bij zich. Alle collectes die aan de deur langs komen, hebben daar ‘last’ van en op veel meer plaatsen. Ook kleine bedragen gaan steeds meer met de pinpas of via een app op de mobiele telefoon.

We hebben de indruk dat dit ook steeds vaker in de kerk gebeurt. Mensen willen wel geven, maar hebben geen contant geld bij zich, waardoor ze de collectezak onverrichterzake moeten doorgeven.

En dat overkomt ons allemaal wel eens: We gaan naar de kerk… Hebben we nog collectebonnen? Vergeten te halen. Dan maar contant geld: Heb jij nog wat in je portemonnee? Nee, ik betaal alles via de pin!

Inderdaad: Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Daarom is er vanaf 15 september in onze gemeente de gelegenheid om digitaal uw collectegeld te geven. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. 

Hoe werkt het?

De oplossing van Givt werkt met een smartphone en een zender in de collectezak. U geeft in de Givt-app aan hoeveel u wilt geven en u haalt de telefoon langs de zender in de zak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld.

Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien wat u hebt gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat u elk jaar een overzicht krijgt van al uw giften. Dit overzicht wordt door de belastingdienst geaccepteerd.

Wat is er nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt hebt u een smartphone nodig met Android of iOS van Apple. Op de smartphone moet de app van Givt geïnstalleerd zijn en het is aan te raden om de installatie voor de dienst te doen (of liever nog thuis), omdat u een aantal stappen moet nemen voordat u kunt geven. Zoek daarvoor in de App Store of Google Play naar Givt of ga naar de site www.givtapp.net/download. Eenmaal geïnstalleerd kunt u direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. U kunt op een later moment uw verdere registratie afronden. Hierbij zult u een aantal persoonlijke gegevens moeten invoeren (denk hierbij aan adres, mobiele nummer en rekeningnummer) en een machtiging afgeven zodat er geld van uw rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat u gemakkelijk door dit proces wordt geleid.

Contant geld en collectebonnen

Laat het wel duidelijk zijn: deze manier van geven aan een collecte is een toevoeging bij de bestaande manieren van geven. Contant geld blijft altijd welkom en ook de collectebonnen blijven gewoon bestaan. U kunt uw mobiele telefoon dus ook gewoon thuis laten en toch geven aan de collecte. Maar als u / jij contant geld en collectebonnen thuisgelaten hebt en wél uw /jouw telefoon hebt meegenomen, kunt u/jij ook geven aan de collecte. In deze laatste zin hebben we bewust “jij” toegevoegd, omdat we denken dat vooral jongeren van deze mogelijkheid gebruik zullen gaan maken.

Bewust geven

Dat is toch het belangrijkste bij de collecten: dat we bewust geven. Natuurlijk kun je zonder erbij na te denken in elke collecte hetzelfde bedrag geven zoals je dat altijd doet. Ook die bijdragen zijn van harte welkom. Maar weten waar de collecte voor bestemd is en dan ook bedenken wat je aan dat doel geven wilt, verhoogt onze betrokkenheid bij dit onderdeel van de eredienst. Want dat is het toch, een onderdeel van de eredienst, een reactie van ons als gemeente op al het goede dat God ons geeft, vooral op de gave van Zijn eigen Zoon! Hem zij alle eer!