Voorlopige eindstand Aktie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019
Datum:
Groep:
Het College van Kerkrentmeesters maakt u bekend dat de eindstand van de telavond van de Aktie Kerkbalans het bedrag is van € 835.918, --
Iedereen die bijdraagt aan deze actie wordt daarvoor hartelijk bedankt.
Maar bovenal danken we God voor alles wat Hij gegeven heeft.

Het College van Kerkrentmeesters