Collectedoelen Zondag 10 februari 2019

Collectezak
Datum:
Groep:

Tijdens de diensten op D.V. zondag 10 februari 2019 zal er gecollecteerd worden voor:

1e collecte voor de Diaconie
2e collecte voor de kerk 
3e collecte voor de restauratie Nieuwe kerk