Collectedoelen Zondag 13 januari 2019

Collectezak
Datum:
Groep:

Tijdens de diensten op D.V. zondag 13 januari 2019 zal er gecollecteerd worden voor:

1e collecte voor de diaconie
2e collecte voor de kerk 
3e collecte voor onderhoud gebouwen