Collectedoelen Zondag 9 december 2018

Collectezak
Datum:
Groep:
Tijdens de diensten zal er worden gecollecteerd voor:

1e collecte voor de diaconie

2e collecte voor de kerk 

3e collecte voor de plaatselijke verslavingszorg