Wijkbericht week 18

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Wijkgemeente Andreas, week 18

BijbeluurZeehos
Op DV woensdag 8 mei zal er een Bijbeluur gehouden worden. Zaal Koraal (gebouw Wulk)is open om 19:15 uur. Het Bijbeluur begint om 19:30 uur. Huig van Duijn heeft de leiding op deze avond.

Zieken in de wijkgemeente
U voorbede vragen wij voor:
- MevrouwA. Meijvogel - Pronk. Zij mocht weer thuis komen uit het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. Wij hopen en bidden dat mevr. Meijvogel weer snel mag opknappen in haar vertrouwde omgeving. 
- Dhr.E.J. Bergman tobt met zijn gezondheid. Ter bemoediging bracht ds. J. Smit hem afgelopen week een bezoek.
- In de voorbede noemen wij ook de naam van mevrouw C. v.d. Plas - de Jong.
-Onze broeder, ouderling Cor Varkevisser wordt op DV 7 mei opnieuw geopereerd aan zijn schouder. Al weken lang heeft hij hevige pijnen. Wij hopen en bidden dat onze Hemelse Vader de handen van de chirurg zal zegenen.

Bemoedigende woorden voor iedereen die ziek is en voor iedereen die het moeilijk heeft. Deze keer woorden uit lied opwekking 518: 
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mi
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

50 jaar getrouwd
Het echtpaar Guijt mocht op 11 april gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Ds. J.Smit heeft het bruidspaar bezocht. In uw beider leven zijn de woorden van Jeremia 29:11 waarheid geworden: Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Bezetting kerkenraad
Wij mochten het bericht van Wim van Duijn ontvangen dat hij zijn benoeming tot diaken aangenomen heeft. Hartelijk welkom Wim en Danielle! Als kerkenraad zijn wij heel blij en dankbaar.

De volgende broeders zijn aftredend en vanwege het kerkordelijke termijn van 12 jaar niet herkiesbaar:
Dirk Sip, ouderling, Wim Duindam, ouderling en Jan de Vogel, diaken.

Aftredend en niet herkiesbaar is: 
Willem Guijt, ouderling

Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen:
Kees Guijt, Leo Klinkenberg, Kees Ros, Cor Varkevisser, Kees de Vreugd en Huig van Beelen. Diaken Jan Slijkhuis is eveneens aftredend en herkiesbaar.

Van de 3 vacatures ouderling wordt 1 vacature ingevuld, zoals eerder gemeld, door MaartenBeens

De kerkenraad is dus opzoek naar 2 broeders die het ambt van ouderling willen aanvaarden.De Bijbel zegt: Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk (nav 1 Tim 3). Als wij hierover met broeders in de gemeente spreken horen wij vaak: ik heb het te druk, mijn gezondheid laat het niet toe, ik durf het niet aan enz. Het moge duidelijk zijn, alle bezwaren die je kunt bedenken gelden ook voor de broeders van de zittende kerkenraad. Maar zij konden geen nee zeggen vanwege het vuur dat de Heilige Geest in ze ontstoken heeft. Ik kan het niet, dat argument klopt!  Echter, God roept je en maakt je ook bekwaam. Namen van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling kunt u doorgeven aan de scriba.

Giften
Aan giften ontvangen voor de wijkkas: 
Ds. J. Smit ontving € 50, Joke van Egmond €25, Ada Duindam € 10, Dirk Sip en Maarten Beens € 5 en Klazina van Rijn € 10.
Ds. J. Smit ontving € 100 euro, te verdelen:€ 50 voor Woord en Daad en € 50 voor de Kerk. Alle gevers hartelijk bedankt.

Jacobsladder
Afgelopen week gelezen in een boekje van Stichting Open Doors: toen Jacob het moeilijk had ontving hij van God een droom. Een droom over een ladder die tot aan de hemel reikte (Gen. 28:12). En zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. Je zou verwachten van boven naar beneden. Maar nee, toen Jacob op de vlucht was, toen hij het moeilijk had, was Gods kracht al bij hem. Dat is troost, ook voor ons.In alle omstandigheden van ons leven, is God dichtbij.

Namens dekerkenraad
Huig vanBeelen 

Komende activiteiten

BijbeluurZeehos
Op DV woensdag 8 mei, aanvang 19:30 uur in Zaal Koraal(gebouw Wulk).