Wijkbericht week 26

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

WIJKGEMEENTE ”ANDREAS”

Vakantie
Dominee Borsje en zijn vrouw zijn met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba of met uw sectie-ouderling.

Jubileum
Op vrijdag 29 juni was het feest bij onze ambtsbroeder Leo Klinkenberg en zijn vrouw Elma. Samen met hun kinderen Jasper en Jeroen mochten zij hun 25 jarig huwelijksjubileum vieren. Namens de gemeente en de kerkenraad willen wij jullie hiermee van harte feliciteren. Het was een dag van feest maar ook een dag van achterom kijken. Wie stonden er allemaal op de foto, toen op de trap bij het gemeentehuis en wie moet je nu missen? Het is ook een dag van terugkijken op de ernstige ziekte die Elma moest ondergaan. Dan besef je nog meer dat je dit jubileum mag vieren dankzij je Hemelse Vader. Zo zijn de woorden van psalm 23:4 U bent met mij werkelijkheid geworden in jullie leven.

Voorbereidingberoepingswerk.
Op woensdag 27 juni heeft de Algemene Kerkenraad besloten dat de Andreaswijk voorbereidingen mag treffen om straks een predikant te beroepen. De kerkenraad is daar heel erg blij mee, vooral ook omdat het niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt juist in deze tijd van ontkerkelijking hebben wij een herder en leraar nodig. In de profielschets voor de nieuwe dominee van de Andreaswijk klinkt daarom veel van zorg voor gemeenteleden die dreigen af te haken of al afgehaakt zijn. De AK heeft ook besloten dat wij in de vacaturetijd, voor een beperkt aantal uren aanspraak mogen maken op bijstand in het pastoraat. Onze wijkbewoner ds. J. Smit, heeft ons toegezegd dat hij hiervoor beschikbaar is. Zo was het een week van belangrijke beslissingen, als kerkenraad voelen wij ons rijk gezegend.

Gemeentedag
Op D.V. Zaterdag 8 september 2018 hopen wij namens de Andreaswijk voor de 5e keer een Gemeentedag te organiseren. De commissie is al weer druk bezig met organiseren om deze dag weer tot een succes te maken. Het thema zal dit jaar zijn: Door hem in HEM verbonden.

Het thema heeft allemaal te maken met het afscheid van onze herder dominee Borsje. Er zal een leuke en gezellige dag voor jong en oud worden georganiseerd. Wat kunt uo nder andere verwachten: ontmoeting, zingen, korte meditatie, diverse verrassende activiteiten en eten met een Engels tintje. Door de verbouwing van het Kerkhaventje, zal de dag plaats vinden in de Ichthuskerk.

Door uw komst en deelname hopen wij dat het dit jaar weer een leuke, gezellige maar bovenal een dag ter opbouw van onze gemeente binnen de Andreaswijk mag worden. U en jij kunnen zich voor 1 september 2018 opgeven bij:
Dirk Sip:  dirksip@ziggo.nl, tel. 4028913  
Dirk Meyvogel: dhemeyvogel@kpnmail.nl tel. 4077600 

Gift
Deze week ontving Leen van der Plas € 20 voor de wijkkas.

Messias
Ik zag woensdag 27 juni een buitenlandse krant waarin met grote schreeuwende letters Messi(as) stond geschreven. Het gaat over Lionel Messi een voetballer van het team van Argentinië dat tijdens de wereldkampioenschap, ternauwernood aan uitschakeling was ontkomen. Als uit het as verrezen was Messi op het juiste moment een ware verlosser stond er in de krant. Ik schrik altijd van dat soort teksten omdat het woord “Messias” zo sterk verbonden is aan het reddend werk van Jezus aan het kruis van Golgatha. Maar door zo’n simpel bericht in de krant wijzen de vingers ook weer naar onze kant. Want als het maken van doelpunten en het winnen van wedstrijden zo groot wordt gemaakt, hoe “oorverdovend stil” blijft het vaak bij ons als het gaat over de betekenis van de ware Messias in ons eigen leven. De psalmist (66:8 berijmd) doet het ons voor: Hoort, wat mij God deed ondervinden, Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.  

Namens de kerkenraad
Huig van Beelen, scriba