Wijkbericht week 22

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

WIJKGEMEENTE ”ANDREAS”

Bij de diensten
Zondagavond mogen we de Here danken voor zijn gaven bij het Heilig Avondmaal. Uit pure liefde heeft Hij zichzelf gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden.
Bij de dankzegging vragen wij ons af: hoe werkt die liefde door in ons leven? Hoe eren we God en dienen we onze naast en met Gods gaven: 1 Johannes 4.

Intochtslied
Zondagavond Oude Kerk: gez. 222: 1 en 4
Zie voor de hele liturgie de Facebookpagina van de Andreaswijk.
of op de site van hervormd Katwijk, wijkgemeente Andreas, agenda: http://hervormdegemeentekatwijk.nl/agenda/andreas

Ziekte
Bid, zorg en zie om naar elkaar. Het is ons aller opdracht om dat te blijven doen. De rubriek ‘ziekte’ is er eigenlijk niet voor om te weten hoe het met iedereen gaat, maar om ons aan te sporen goed in onze omgeving rond te kijken: hoe zijn we christelijke gemeente?

Twee geboortekaartjes
- “Uit Gods handen hebben wij mogen ontvangen JOHANNA ELISABETH.” Dat melden Roy en Arina de Vreugd. Jill is geboren op 28 mei. 
- “De Heere heeft ons gezegend met de geboorte van onze lieve zoon en broertje JUDA” Dat lezen we op het kaartje van Jeffry en Toni Meijer samen met Jack, Joah en Dani. Teun, roepnaam, is geboren op 31 mei.

Op de kaartjes getuigen de ouders van een wonder en we lezen een gebed om zegen over het nieuwe leven. Bij onze geluk wensen voor beide ouderparen betrekken we natuurlijk ook de grootouders en de overgrootouders. Het is onze bede, dat Jill en Teun net als de ouders Gods naam mogen belijden en tot eer van Zijn naam mogen opgroeien. Wat een zegen te weten, dat Gods trouw groot is van geslacht tot geslacht. Moeder Arina mocht nog niet zo heel lang geleden belijdenis aflegen van het geloof. Onze bede is, dat ook Jill de Here Jezus mag leren kennen als haar Borg en Zaligmaker.

Giften
Ik ontving € 25, = voor de wijk. Dank.

Als ik over het Kerkhaventjekijk
Het mooie bij bouw en verbouwing is de planning. We hebben daar aan de Boulevard al mooie staaltjes van gezien bij het kustwerk en de garage. Bij een groot project moet alles op elkaar aansluiten. Dat is bij de renovatie van het Kerkhaventje ook zo. Het verschil met nieuwbouw is, dat je bij renovatie met een bestaande situatie rekening moet houden. Met de heftige buien van vorige week kan men dan meteen bezien of de afwatering voldoet. Planning: je ziet er aan het eind niets van, maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde voor een voorspoedige bouw.

Zomeravondzang
Zondagavond hoorden we ze weer zingen, de leden van het gezamenlijke kerkenraadskoor om te oefenen voor woensdag 27 juni. Mooi om te horen op een stille zondagavond. Het zal een mooie avond worden op die woensdag. Wij hebben alvast kunnen genieten.  

Vriendelijke groet,  
K.F.W.Borsje 

Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal wijzen wij u op het volgende: Het Heilig Avondmaal is bedoeld ter versterkingvan ons geloof. Wie twijfelt of zoekende is wordt juist uitgenodigd om te komen. Het kan echter zijn, dat uw eigen levenswijze of die van anderen u aanleiding geven tot het stellen van vragen of het hebben van een vertrouwelijk gesprek over deze zaken. Daartoe kent de kerk het censura morum. Indien u een dergelijk gesprek begeert, neemt u dan contact op met ds. Borsje of scriba Van Beelen.

Komende activiteit:

Vervolgkring
Donderdag 14 juni, 20.00 uur, doopkamer van de Oude Kerk.
Deze avond gaan we afspraken maken over invulling van het nieuwe seizoen.

Gemeentedag Andreaswijk
Op D.V. Zaterdag 8 september 2018 hopen wij namens de Andreaswijk voor de 5e keer een Gemeentedag te organiseren.
De commissie is al weer druk bezig met organiseren om deze dag weer tot een succes te maken.

Het thema zal dit jaar zijn: Door hem in HEM verbonden.

Het thema heeft allemaal te maken met het afscheid van onze herder dominee Borsje.  Er zal een leuke en gezellige dag voor jongen oud worden georganiseerd. Wat kunt u onder andere verwachten: ontmoeting, zingen, korte meditatie, diverse verrassende activiteiten en eten met een Engels tintje. Door de verbouwing van het Kerkhaventje, zal de dag plaats vinden in de Ichthuskerk.
Door uw komst en deelname hopen wij dat het dit jaar weer een leuke, gezellige maar bovenal een dag ter opbouw van onze gemeente binnen de Andreaswijk mag worden.
U en jij kunnen zich voor 1 september 2018 opgeven bij: 
Dirk Sip:  dirksip@ziggo.nl, tel. 071-4028913  
Dirk Meyvogel: dhemeyvogel@kpnmail.nl, tel. 071-4077600

Hartelijke groet,  
Commissie Andreas Gemeente Dag