Wijkbericht week 21

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

WIJKGEMEENTE ”ANDREAS”

Bij de diensten: 
Het teken van Gods verbond wil zeggen: “Ik wil je niet kwijt.” Zo is onze God, Hij houdt vast. De doop is daar een indringend teken van. Wij volgende levensloop van Ruth. God laat haar niet los.

Intochtslied
Ichthuskerk, 10.00 uur: Door de wereld gaat een woord (Ev. Liedbundel263: 1 en 4)

Ziekte
Er is een nieuwe wet, die bepaalt, dat we niet zomaar alle namen van zieken mogen publiceren. Daar is uitdrukkelijke toestemming voor nodig. Nu was ik toch altijd al gewend om te vragen of u het goed vindt, dat uw naam gepubliceerd wordt, maar de wet is nog een stuk strenger. Er wordt in het geheel van onze Hervormde Gemeente nagedacht op welke manier wij met gegevens in het openbaar om moeten gaan. U zult daar nog wel meer over vernemen.
Tegelijk blijft de opdracht om elkaars namen voor Gods aangezicht neer te leggen. Bij de Here is vertrouwdheid gewaarborgd en zijn onze namen en omstandigheden in goede handen.

Jubileum
De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Katwijk, Zuid-Holland, deelde mee, dat op 12 juni 1968 het huwelijk is voltrokken tussen: Van der Plas, Leendert en Haasnoot Louise Ester. Deze mooie met de hand ingevulde weergave – wat een zeer verzorgd handschrift had de desbetreffende ambtenaar-  van de trouwakte vinden we op de kaart van Leen van der Plas en Loes van der Plas-Haasnoot. Wij kennen jullie als zeer actieve mensen in kerk en maatschappij, onder meer als trouwe deelnemers aan de Bijbelkring. Wij feliciteren jullie van harte met jullie 50-jarig huwelijksjubileum. “De zegen des Heeren maakt rijk”, zo staat er boven jullie kaart. Wat een vreugde om dat zo te mogen vieren met kinderen en kleinkinderen. Die zegen wensen wij jullie allen van harte toe, opdat jullie die zegen mogen delen, met een ieder, die op je levensweg komt.

Giften
Ikzelf ontving € 20, = voor de restauratie van de Nieuwe Kerk  en € 20, = voor de wijk. Dank.

Spannende tijden
Voor veel scholieren en de gezinnen er omheen zijn het spannende tijden vanwege examens en andere schooltoetsen. Wachten op de uitslag, alle mogelijke cijfers al berekend, maar toch… Veel sterkte allemaal

Als ik over het Kerkhaventjekijk (3)
We blijven nog even onder de grond, want daar gebeurt in deze periode het meeste werk. Eerst werd in het souterrain een betonnen vloer gestort. Nadat deze goed was uitgehard werd de vloer helemaal glad gemaakt om zo gereed te zijn voor de vloertegels, die gelegd moeten worden. Maar voor het zover is, zullen eerst leidingen, muren, kozijnen en deuren alsmede toiletten enzovoorts, geplaatst moeten worden. Op de tekening ziet het er al mooi uit. Leuk om tezien hoe een ontwerp stapje voor stapje werkelijkheid wordt.
Het is zoals er in de bijbel staat: maak bij het bouwen een goed bestek, anders werk je onverantwoord. Dat zien we nu bij het Kerkhaventje. Dat geldt overigens niet alleen voor gebouwen.

Vriendelijke groet,  
K.F.W.Borsje 

Komende activiteiten:

Gemeentedag Andreaswijk
Op D.V. Zaterdag 8 september 2018 hopenwij namens de Andreaswijk voor de 5e keer een Gemeentedag te organiseren.
De commissie is al weer druk bezig met organiseren om deze dag weer tot een succeste maken.
Het thema zal dit jaar zijn: Door hem in HEM verbonden.
Het thema heeft allemaal te maken met het afscheid van onze herder dominee Borsje.  Er zal een leuke en gezellige dag voor jong en oud worden georganiseerd. Wat kunt u onder andere verwachten: ontmoeting, zingen, korte meditatie, diverse verrassende activiteiten en eten met een Engels tintje. Door de verbouwing van het Kerkhaventje, zal de dag plaatsvinden in de Ichthuskerk.
Door uw komst en deelname hopen wij dat het dit jaar weer een leuke, gezellige maar bovenal een dag ter opbouw van onze gemeente binnen de Andreaswijk mag worden.
U en jij kunnen zich voor 1 september 2018 opgeven bij: 

Dirk Sip: dirksip@ziggo.nl, tel. 071-4028913  
Dirk Meyvogel: dhemeyvogel@kpnmail.nl, tel. 071-4077600

Hartelijke groet,  
Commissie Andreas Gemeente Dag