Wijkbericht week 10

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

WIJKGEMEENTE ”ANDREAS”

Bij de diensten zondag
De viering van het Heilig Avondmaal is een hoogtepunt en meteen een van de intiemste momenten in het kerkelijk leven. Juist in de lijdenstijd staan we stil bij het offer van Christus voor zondaren. En dat uit pure liefde voor zowel zijn Vader als voor ons. Wij lezen verder uit Marcus 8 en vragen ons af wat de waarde van ons leven is.

Bidstond voor gewas, arbeid en visserij
In de Nieuwe Kerk vragen wij ons op de avondvan de bidstond af, waarom we eigenlijk bidden. Is het voor ons eigen welzijnof is het tot Gods eer? Die vraag lijkt niet zo moeilijk te beantwoorden. Maar wat bid je dan als het om God gaat? Dat leert ons de Here Jezus in Lucas 11, 1-13. Gods eer en zorg voor mensen gaan altijd samen.

Intochtslied
Zondagmorgen half tien Oude Kerk: Gezang 113: 2 en 3
Biddag half acht Nieuwe Kerk: Gezang 143: 1 en 2
Zie voor de hele liturgie deFacebookpagina van de Andreaswijk en de site van de Andreaswijk.

Rouw
Er was bericht van het overlijden van onze oud-buurvrouw, vrouw van koster Hoek, in leven koster van de Oude Kerk en de moeder van onder meer onze koster Hoek van de Nieuwe Kerk.
Vanuit hartelijke verbondenheid met de Andreaswijk wensen wij de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen ons medeleven toe. Er zijn mensen, die spreken over een mooie leeftijd om te sterven. Er sterven echter geen leeftijden, er sterven mensen, met wie je verbonden bent, die je lief hebt. Jullie allen veel sterkte gewenst met de mooie troost, die boven de rouwkaart staat: “Mijn tijden zijn in Gods hand.”

Ziekte
Mw. de Vink - van Duijn revalideert in Mariënhaven in Warmond. Voorts zijn er diverse zieken in tehuizen. Wij noemden afgelopen weken mw van den Burg - van Duijn en dhr. Schaap. Voorts denken wij aan Gerlinda van der Plas en Joke Haasnoot. We kunnen niet genoeg benadrukken, dat juist het gebed en het omzien naar elkaar een van de kernpunten is van de christelijke gemeente.  Niet alleen voorhen die genoemd (willen) worden in de kerkbode, maar voor een ieder, die te lijden heeft.

Giften
Wijkkas: € 20, = van Wim Duindam en SietseRozema en ikzelf ook € 20, =. Dank.

Catechisaties
Alle catechisanten worden in de kerk verwacht. We hebben de tekst en de preek al voorbereid met de catechisanten. Zij helpen wel vaker met goede opmerkingen om de bijbel te begrijpen. Zo ook nu. Volgende week dus geen catechisaties, wel kerk.

Vriendelijke groet,  
K.F.W.Borsje 

Komende activiteiten

Stilletijd vooravond Heilig Avondmaal:
Gebed, Bijbel, stilte, lied, gedicht alsvoorbereiding op de avondmaalszondag.
Zaterdag 10 maart 19.30-20.00 uur Oude Kerk.

BijbeluurZeehos
Woensdag 14 maart Koraal in de Lagune van de Wulk
Zaal open 19.15. Aanvang 19.30 tot 20.30

3eWake-up avond
Donderdag 15 maart
Ds Haasnoot zal het laatste deel van het boek behandelen. Iedereen is welkom vanaf zeven uur. Avond begint om kwart vooracht.

Andreasgebedskring
Vrijdagavond 16 maart om 19.30 uur bij Marijke vanDuijn, Zuidstraat 64. 
Heeft u vragen of gebedspunten neem dan contact op met Wim van der Plas, Tel. 071 - 40 756 12

Paaswijkmorgen
Hierbij nodigen wij u uit voor de paaswijkmorgen vande Andreaswijk.
Wanneer: dinsdag 20 maart
Hoelaat: inloop vanaf 10 uur en we starten 10.30 uur
Waar: in het Kerkhaventje. 
Omdat wij ongeveer willen weten met hoeveel gastenwij de maaltijd gaan gebruiken , willen wij u vragen om u van te voren op te geven bij de volgende adressen: dominee Borsje tel 4076740, Cor en LenieVarkevisser tel: 4073378 of Betty van Duijn tel: 4075451.
Wilt u zich opgeven voor vrijdag 16 maart.
Heeft u zich al opgegeven op de laatste ouderenmiddag dan hoeft u niet meer te reageren.

Andreaskoffieochtend
Op D.V. dinsdag 13 maart is de koffieochtend in het Kerkhaventje
Het is een creatieve ochtend. We gaan een krans maken. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. Wel graag een tangetje of schaar meenemen.
Kosten: 10 euro
Inloop met koffie en thee vanaf 9.15 uur
We starten om 9.30 uur en eindigen om 11.30 uur
Allen van harte welkom!!