Wijkbericht week 6

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

Wijkgemeente Andreas, datum: 9-2 2018

 

Bij de diensten: Kerk- enschooldienst Rutgersschool
Zondagmorgen mogen we de gemeenschap vande Rutgersschool weer verwelkomen in de kerk. En natuurlijk zijn allebelangstellenden ook van harte welkom. Dat is meteen ook het thema voor dedienst “Van harte.” Die woorden zijn bij ons vaak oppervlakkig geworden, maarhet betekent, dat de woorden recht uit je hart komen. Dat leren we in debijbel, waar Hanna recht uit haar hart tot de HERE bidt.
De kerk wordt versierd, de kinderen hebbenzeer hard geoefend op liederen, er is een verhaal voor de ouderen en eenkinderpreek voor de kinderen en voor iedereen een papier met de hele liturgieerop.

Intochtslied
Zondagmorgen Oude Kerk: gez. 174: 1 en 2
Zie voor de hele liturgie deFacebookpagina van de Andreaswijk of op de site van hervormd Katwijk, wijkgemeente Andreas, agenda: http://hervormdegemeentekatwijk.nl/agenda/andreas

Ziekte
De ingreep bij Rosalie Beens is goedverlopen. Wel nu eerst voorzichtig aan doen, maar ze heeft alweer gestaan enwat gelopen. Mooi! Voorts wordt dhr. Zuijderduijn opnieuw behandeld voor deaandoening in het gezicht. Wij baden afgelopen zondag voor hen en voor dhr. G.Schaap, dhr. L.W. Schaap, mw van den Burg-van Duijn. Thuis, maar wel opverschillende manieren te kampen met ziekte: Gerlinda van der Plas en JokeHaasnoot.

Twee geboortekaartjes
- Op 25 januari is LIAM geboren, zoon vanDirk en Denise van Duijn.
- 26 januari is de geboortedag van DENLEYANDREW SYNDNEY. Denley is de zoon en broer van Andre, Linda en Sydney van Belen.
De kaartjes spreken van intens geluk, vanstille verwondering, van dank aan God. Hij is het, die het leven gegeven heeftaan een ieder van ons en ook aan deze jongens. Wij dragen de gezinnen en de families op voor Gods aangezicht. Hoewel er ook gemis is bijvoorbeeld vanwegehet overlijden van oma van Duijn, toch van harte geluk gewenst!

Giften
Wijkkas: Nel Sip € 10, = en € 5, =; ikzelf €10, = en 2x € 20, =.
Voor de Oude Kerk: Leen van der Plas € 20, =
Voor restauratie kerken via Kees Guijt en Nico Hoek € 20, =. Dank

Bezoek aan de Rutgersschool
In verband met de kerk- en schooldienstvan aanstaande zondag hoop ik donderdagmorgen de Rutgersschool te bezoeken. Metalle kinderen bespreken we de verhalen, kijken alvast naar de werkstukken, diein de kerk komen te hangen, oefenen hier en daar alvast een lied met een klasen natuurlijk kan iedereen de toga weer van dichtbij zien.

Tenslotte 
Wat een mooi bedrag heeft de kerkbalansopgebracht. Groot was het enthousiasme afgelopen vrijdagavond in het Anker, toen ds Alblas het bekendmaakte. Dankbaarheid mag er zijn, dat de verkondigingvan Gods woord ook in onze gemeente doorgang mag vinden. Enthousiasme was er ook zaterdagavond bij de volleybal van de pepweek. Die week loopt nog door: kijk elders in dekerkbode naar de activiteiten.

Vriendelijke groet,  
K.F.W.Borsje

Komende activiteiten:

Kerk- en schooldienst
Zondag 10.00 uur Oude Kerk, samen met deRutgersschool
Thema: “Van harte!”

Reis naar Israël: info-avond
Maandag 12 maart, 19.30 Kerkhaventje
Interesse om mee te gaan in november kom dan naar de info-avond. Onze Israëlische gids, Ruth van Wijk, zal een en ander komen toelichten.
Nadere info: Clazina van der Plas, clazinavanderplas@hotmail.com of ds. Borsje

Bijbelkring over Mattheus 
Deze is verplaatst naar maandag 19 maart

Catechisaties: 
Elke maandag en dinsdag: Superseven in hetKerkhaventje.
Zie op facebook: SUPERSEVEN, de catechisatiesite van de Andreaswijk.

Andreaskinderbijbelclub
Elke woensdag middag 14.00-15.15 uur.

BijbeluurZeehos
Woensdag 14 februari Koraal in de Lagune van de Wulk
Zaal open 19.15. Aanvang 19.30 tot 20.30

TweedeWijkavond over “Wake up”
Donderdag 15 februari
Inloop 19.00 uur voor koffie of thee 
Om 19.45 start de spreker

Andreasgebedskring
Vrijdagavond 16 februari om 19.30 uur bij Marijkevan Duijn, Zuidstraat 64. 
Heeft u vragen of gebedspunten neem dan contact op met Wim van der Plas, Tel. 071 - 40 756 12