Stille Week bijeenkomsten

De Oude of Andreaskerk
Datum:
Groep:
Ook dit jaar staan de deuren van de Oude Kerk in de Stille Week voor Pasen, D.V. maandag 15 t/m zaterdag 20 april, open.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag zijn er dan bijeenkomsten ’s avonds van half acht tot acht uur. De predikanten J.B. Alblas, F. van den Bosch, D.M. Heikoop. J. Smit en F. Wijnhorst staan dan stil bij het thema: ’Het Lam van God’ (n.a.v. het Johannesevangelie).
In deze bijeenkomsten is er ruimte voor Bijbellezing en stilte, overdenking en gedicht, gebed en liederen. De organist op deze avonden is de heer Rein van Duijn.
Liturgieboekjes liggen klaar in de kerk.
De Stille Week bijeenkomsten zijn momenten van rust in een drukke tijd, waarin we stil staan bij de lijdensweg van de Heere Jezus Christus en zo toeleven naar het Paasfeest. Iedereen is hartelijk welkom.
Ds. D.M. Heikoop